Wykładowy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w ZWKF