UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Dietetyka - I stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

 1. Kierunek studiów – Dietetyka
 2. Forma studiów – studia stacjonarne
 3. Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
 4. Profil kształcenia – profil praktyczny
 5. Liczba semestrów – 6 semestrów
 6. Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 22 ECTS praktyki zawodowej)
 7. Łączna liczba godzin – 3004 (w tym 770 godzin praktyki zawodowej)
 8. Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Semestr 1

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. BHP
5       0 ZO 1.
2. Ochrona własności intelektualnej   5       0 ZO 2.
3. Przysposobienie biblioteczne   2       0 ZO 3.
4. Naukowa informacja medyczna   2       0 ZO 4.
5. Bioetyka     30     2 ZO 5.
6. Technologie informacyjne   5   25   2 ZO 7.
7. Język obcy do wyboru w     45   3 ZO 8.
8. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO 9.
9. Anatomia   15 30     3 ZO 10.
10. Antropologia i antropometria   15 15     2 ZO 11.
11. Biochemia ogólna i żywności   30   30   5 E 12.
12. Biologia   15   15   2 ZO 13.
13. Kwalifikowana pierwsza pomoc   15   30   3 ZO 17.
14. Budowa i obsługa urządzeń gastronomicznych   15 15     2 ZO 20.
15. Chemia żywności   10     20 2 ZO 21.
16. Żywienie człowieka   15   45   4 ZO 39.
      149 315 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język obcy do wyboru w     45   4 E 8.
2. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO 9.
3. Fizjologia ogólna 30 30     4 ZO 14.
4. Genetyka   30       2 ZO 15.
5. Analiza i oceny jakości żywności   30   30   4 E 18.
6. Dietetyka pediatryczna   30 15     3 E 22.
7. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością   45       3 ZO 30.
8. Statystyka w żywieniu     30     2 ZO 37.
9. Żywienie człowieka   15   45   5 E 39.
10. Praktyka wstępna w szpitalu     105 3 ZO 73.
      180 315 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Psychologia   30       2 ZO 6.
2. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO 9.
3. Parazytologia   15 30     3 ZO 16.
4. Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia   30       2 ZO 19.
5. Dietetyka   8 30     3 ZO 23.
6. Podstawy patologii   45       3 ZO 26.
7. Kliniczny zarys chorób   30   30   5 E 29.
8. Mikrobiologia ogólna i żywności   30     30 5 E 31.
9. Podstawy epidemiologii   15       1 ZO 33.
10. PDW: Filozofia w 30       2 ZO 51.
PDW: Deontologia 52.
11. WM: Rola rodziny w żywieniu w 30       2 ZO 65. 66.
12. Praktyka z technologii potraw     70 2 ZO  75.
      263 205 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO 9.
2. Dietytyka   7   30   2 E 23.
3. Postępowanie dietetyczne w chorobach dietozależnych   15   45   5 E 34.
4. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo   30    60   7 E 38.
5. PDW: Statystyka w 10 20     2 ZO 53.
PDW: Metody statystyczne w medycynie 54.
6. PDW: Pedagogika zdrowia w 15 15     2 ZO 55.
PDW: Socjologia zdrowia 56.
7. PDW: Poradnictwo dietetyczne w 15 30     3 ZO 57.
PDW: Żywienie wybranych grup ludności 58.
8. WM: Psychoterapia zaburzeń odżywiania w 30       2 ZO 67. 68.
9. Praktyka w dziale żywienia i poradni dietetycznej     140 4 ZO 74.
10. Praktyka w szpitalu dziecięcym     105 3 ZO 76.
      122 460 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 5

Rok akademicki 2020/2021, Semestr 5

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO 9.
2. Dietetyka kliniczna        30   2 ZO 24.
3. Epidemiologia chorób dietozależnych   30       2 ZO 25.
4. Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności   15     30  2 ZO 27.
5. Przetwórstwo żywności   30   15    3 ZO 36.
6. Proseminarium dyplomowe       30    4 ZO 41.
7. PDW: Żywność funkcjonalna i wygodna w 15 15     2 ZO 59.
PDW: Dietoprofilaktyka 60.
8. PDW: Psychodietetyka w 15 30     3 ZO 61.
PDW: Ziołecznictwo w świetle współczesnej dietetyki 62.
9. Wykład monograficzny do wyboru w 30       2 ZO 69. 70.
10. Praktyka w szpitalu osób dorosłych     105 3 ZO 77.
11. Praktyka w Poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych     105 3 ZO 78.
Specjalność: Dietoprofilaktyka i dietoterapia w              
12. Ekonomia menedżerska   10       1 ZO 46.
13. Produkcja potraw i posiłków wegetariańskich w profilaktyce i leczeniu chorób         20 2 ZO 47.
14. Żywienie osób starszych   5   20   2 ZO 48.
      155 415 30    
Specjalność: Żywienie w sporcie w              
15. Biochemia wysiłku fizycznego   10   10   1 ZO 43.
16. Fizjologia wysiłku fizycznego   10   10   1 ZO 44.
17. Żywienie i suplementacja w wybranych dyscyplinach sportu   15   15   2 ZO 45.
      170 410 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 6

Rok akademicki 2020/2021, Semestr 6

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych    10      20 2 ZO 28.
2. Podstawy edukacji żywieniowej   10 40     4 E 32.
3. Podstawy zdrowia publicznego   20       1 ZO 35.
4. Żywienie poza i dojelitowe   10   10   2 ZO 40.
5. Proseminarium dyplomowe       30   7 ZO 41.
6. Egzamin dyplomowy           5 E 42.
7. PDW: Kinezygerentoprofilaktyka w 10 20     2 ZO 63.
PDW: Trening zdrowotny 64.
8. Wykład monograficzny do wyboru w 30       2 ZO 71. 72.
9. Praktyka w Domu Opieki Społecznej     70 2 ZO 79.
Specjalność: Dietoprofilaktyka i dietoterapia w              
10. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych   15     30 3 E 49.
11. Żywienie w chorobach chirurgicznych   5   15   1 ZO 50.
12. Praktyka: Organizacja działalności gospodarczej w małej firmie     70 2 ZO 81.
      110 315 30    
Specjalność: Żywienie w sporcie w              
13. Żywienie i suplementacja w wybranych dyscyplinach sportu       55   4 E 39.
14. Praktyka dotycząca modułu do wyboru: Praktyka w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich     70 2 ZO 80.
      90 325 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów pierwszego stopnia kierunku Dietetyka (profil praktyczny)

Fizjoterapia - jednolite

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

 1. Kierunek studiów – Fizjoterapia
 2. Forma studiów – studia stacjonarne
 3. Poziom kształcenia – studia jednolite magisterskie
 4. Profil kształcenia – profil praktyczny
 5. Liczba semestrów – 10 semestrów
 6. Liczba punktów ECTS – 300 ECTS (w tym 58 ECTS praktyki zawodowej)
 7. Łączna liczba godzin – 5115 (w tym 1560 godzin praktyki zawodowej)
 8. Poziom kwalifikacji – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

S. 1

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Anatomia prawidłowa człowieka
15 30     3 ZO A.1.
2. Biologia medyczna
5   10   1 ZO A.3.
3. Biochemia   15 15     2 E A.5.
4. Biofizyka   15       1 ZO A.8.
5. Pierwsza pomoc przedmedyczna   5     10 1 ZO A.12.
6. Język obcy do wyboru – język angielski  w   30     2 ZO B.1.
7. Wychowanie fizyczne – pływanie       15   0 ZO B.2.
8. Socjologia   15 15     2 ZO B.7.
9. Podstawy prawa   15       1 ZO B.8.
10. Zdrowie publiczne   30       2 ZO B.10.
11. Demografia i epidemiologia   15       1 ZO B.11.
12. Ekonomia i systemy ochrony zdrowia   30       2 ZO B.13.
13. Zarządzanie i marketing   30       2 ZO B.14.
14. Filozofia   15       1 ZO B.15.
15. Historia rehabilitacji   15       1 ZO B.17.
16. Technologie informacyjne       15   1 ZO B.18.
17. BHP w placówkach służby zdrowia   10       0 Z B.20.
18. Szkolenie biblioteczne   5       0 Z B.21.
19. Fizjoterapia ogólna   30 30     4 E C.1.
20. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu   15   30   3 ZO C.2.
      275 205 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

S. 2

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Anatomia prawidłowa człowieka 15 30     3 E A.1.
2. Genetyka   5   10   1 ZO A.4.
3. Fizjologia   15   15   2 ZO A.6.
4. Biomechanika   15 30     3 E A.9.
5. Język obcy do wyboru – język angielski w     30   2 ZO B.1.
6. Wychowanie fizyczne – pływanie       15   0 ZO B.2.
7. Psychologia   15 30     3 E B.4.
8. Pedagogika   15 15     2 ZO B.5.
9. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu   15   30   3 E C.2.
10. Kinezyterapia   10     45 4 ZO C.3.
11. Medycyna fizykalna   15     30 3 ZO C.5.
12. Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia   15 15     2 ZO C.11.
13. Praktyka asystencka – wdrożeniowa     60 2 Z G.1.
14. Obóz letni     60 0 ZO H.1.
      136 415 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

S. 3

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Fizjologia       30   2 E A.6.
2. Farmakologia w fizjoterapii   15       1 ZO A.7.
3. Kinezjologia   15   15   2 ZO A.10.
4. Patologia ogólna   30       2  ZO A.11.
5. Język obcy do wyboru – język angielski w     30   2 ZO B.1.
6. Wychowanie fizyczne w      15   0 ZO B.3.
7. Bioetyka   15       1 ZO B.16.
8. Kinezyterapia    5     60 4 E C.3.
9. Medycyna fizykalna         45 3 E C.5.
10. Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii   30     30 4 ZO D.1.
11. PDW: Higiena i epidemiologia w  10 20     2 ZO F.1.
PDW: Żywienie i suplementacja w fizjoterapii F.2.
12. PDW: Antropometria w fizjoterapii w 10 20     2 ZO F.3.
PDW: Antropologia F.4.
13. PDW: Choreoterapia w       45 3 ZO F.5.
PDW: Terapia zajęciowa F.6.
14. PDW: Elementy jogi i metody Pilatesa w   30     2 ZO F.7.
PDW: Elementy treningu personalnego F.8.
      130 340 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

S. 4

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Neuroanatomia, anatomia funkcjonalna i palpacyjna       30   2 ZO A.2.
2. Język obcy do wyboru – język angielski w     30   2 E B.1.
3. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO B.3.
4. Masaż       30 2 ZO C.6.
5. Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii   30     30 4 E D.1.
6. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii   30     30 4 ZO D.3.
7. Fizjoterapia w wieku rozwojowym   15     30 3 ZO D.4.
8. Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii   15     15 2 ZO D.5.
9. Fizjoterapia w pulmonologii   15     30 3 E D.6.
10. Fizjoterapia w pediatrii i neurologii dziecięcej   15     15 2 ZO D.11.
11. Praktyka w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii     180 6 Z G.2.
      120 435 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

S. 5

Rok akademicki 2020/2021, Semestr 5

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 Z B.3.
2. Terapia manualna         30 2 ZO C.4.
3. Metody specjalne w fizjoterapii         30 2 ZO C.7.
4. Adaptowana aktywność fizyczna       30   2 ZO C.8.
5. Fizjoterapia w reumatologii   15     30 3 ZO D.2.
6. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii   30     30 4 E D.3.
7. Fizjoterapia w wieku rozwojowym         30 2 E D.4.
8. Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii   15     15 2 E D.5.
9. Fizjoterapia w onkologii   15     15 2 ZO D.7.
10. Fizjoterapia w chirurgii   15     30 3 ZO D.9.
11. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie   15     30 3 ZO D.10.
12. Fizjoterapia w pediatrii i neurologii dziecięcej         30 2 ZO D.11.
13. PDW: Gerokinezjologia w 15 30   3 ZO F.9.
PDW: Metody i formy pracy z seniorami F.10.
      120 345 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

S. 6

Rok akademicki 2020/2021, Semestr 6

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 Z B.3.
2. Metody specjalne w fizjoterapii         30 2 ZO C.7.
3. Wyroby medyczne, protetyka i ortotyka   15 15     2 ZO C.10.
4. Fizjoterapia w psychiatrii   15     15 2 ZO D.13.
5. Fizjoterapia w sporcie   15   30   3 ZO D.14.
6. Fizjoterapia w intensywnej terapii   15     15 2 ZO D.16.
7. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu   15   45   4 ZO D.17.
8. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych   15   45   4 ZO D.19
9. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym   15   30   3 ZO D.20.
10. PDW: Diagnostyka palpacyjna układu nerwowego         30  2 ZO F.11.
PDW: Drenaż limfatyczny F.12.
11. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej     180 6  Z G.3.
      105 450 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

S. 7

Rok akademicki 2021/2022, Semestr 7

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 Z B.3.
2. Dydaktyka fizjoterapii
 15 15     2 ZO B.6.
3. Prawo medyczne   5 10     1 ZO B.9.
4. Metody specjalne w fizjoterapii         30 2 ZO C.7.
5. Sport osób niepełnosprawnych       30   2 ZO C.9.
6. Fizjoterapia w medycynie paliatywnej   15     15 2 ZO D.8.
7. Fizjoterapia w geriatrii   15     30 3 ZO D.11.
8. Fizjoterapia w larygnologii   10     20 2 ZO D.13.
9. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu   15   45   4 ZO D.17.
10. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych   15   45   4 ZO D.18.
11. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym   15   30   3 ZO D.19.
12. Seminarium magisterskie w     15   1 ZO E.1.
13. PDW: Fizjoterapia po operacjach kręgosłupa w 15   15   2 ZO F.13.
PDW: Fizjoterapia w chorobach naczyń F.14.
14. PDW: Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach w     30   2 ZO F.15.
PDW: Zooterapia w rehabilitacji dzieci F.16.
      125 360 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

S. 8

Rok akademicki 2021/2022, Semestr 8

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 Z B.3.
2. Metodologia badań naukowych   15       1 E B.12.
3. Statystyka       15   1 ZO B.19.
4. Metody specjalne fizjoterapii       30   2 E C.7.
5. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu   15   45   4 E C.9.
6. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych   15   45   4 E D.5.
7. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym   15   30   3 E D.10.
8. Seminarium magisterskie
w     15   1 ZO E.1.
9. PDW: Terapia wisceralna w     30    2 ZO F.11.
PDW: Opieka okołoporodowa F.12.
10. PDW: Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne w      30    2 ZO F.13.
PDW: Gimnastyka osób starszych F.14.
11. PDW: Rehabilitacja sanatoryjna i uzdrowiskowa w     30   2 ZO F.15.
PDW: Wellness i Spa F.16.
12. PDW: Trening propriocepcji w     30   2 ZO F.17.
PDW: Fizjoterapia w wodzie F.18.
13. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej     180 6 Z G.3.
      60 495 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

S. 9

Rok akademicki 2022/2023, Semestr 9

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Seminarium magisterskie w     15   6 ZO E.1.
2. PDW: Badanie obrazowe w fizjoterapii w     30   2 ZO F.25.
PDW: Aparatura diagnostyczna F.26.
3. Praktyka fizjoterapeutyczna w   560 22 Z G.4.
      0 605 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

S. 10

Rok akademicki 2022/2023, Semestr 10

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Seminarium magisterskie w     15   4 ZO E.1.
2. Egzamin magisterski
w         10 E E.2.
3. Praktyka fizjoterapeutyczna w   400 16 Z G.4.
      0 415 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia

 

Wychowanie fizyczne - II stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

 1. Kierunek studiów – Wychowanie fizyczne
 2. Forma studiów – studia stacjonarne
 3. Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia
 4. Profil kształcenia – profil ogólnoakademicki
 5. Liczba semestrów – 4 semestry
 6. Liczba punktów ECTS – 120 ECTS (w tym 8~10 ECTS praktyki zawodowej)
 7. Łączna liczba godzin – 1500 (w tym 150~170 godzin praktyki zawodowej)
 8. Poziom kwalifikacji – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Semestr 1

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język obcy
w     10   1 ZO 1.
2. Filozofia   15       1 ZO 6.
3. Komunikacja interpersonalna   10 10     2 ZO 10.
4. Zarządzanie instytucjami sp. i przedsiębiorczość   15       1 ZO 12.
5. Psychologia   15 15     2 ZO 13.
6. Pedagogika   15 15     2 ZO 14.
7. Socjologia   5 10     1 ZO 16.
8. Planowanie kariery zawodowej   5 10     2 ZO 18.
9. Dietetyka   15 15     2 ZO 20.
10. Metodyka wychowania fizycznego   5 30     2 ZO 22.
11. Odnowa biologiczna   5 15     1 ZO 23.
12. Teoria i metodyka gimnastyki       30   2 ZO 26.
13. Teoria i metodyka piłki siatkowej       30   2 ZO 30.
14. Turystyka szkolna   10 20     2 ZO 33.
15. WF specjalne   15 15     2 ZO 34.
      130 225 26    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język obcy
w     20   2 E 1.
2. Anatomia   5 10     1 ZO 2.
3. Antropologia
5 10     1 ZO 3.
4. Biochemia   5 10     1 ZO 4.
5. Metodologia badań naukowych   15       1 ZO 11.
6. Statystyka   5 15     2 ZO 17.
7. Wykład monograficzny do wyboru w 10       1 ZO 18.
8. Metodyka wychowania fizycznego   5 10     2 E 21.
9. Organizacja imprez sportowych   10 5     1 ZO 23.
10. Teoria i metodyka lekkoatletyki       30   2 ZO 27.
11. Teoria i metodyka piłki ręcznej       30   2 ZO 29.
12. Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Judo / Tenis w     30   2 ZO 35./36.
13. Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Kulturystyka / Fustal w     30   2 ZO 37./38.
14. Seminarium magisterskie w     15   1 ZO 73.
15. Praktyka w szkole ponadpodstawowej     120 6 ZO 74.
Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską w
16. Przedmiot do wyboru   5 15       ZO 44.
17. Teoria i praktyka dyscypliny I   20   30   3 ZO 45.
18. Teoria i praktyka dyscypliny II   20   30   3 ZO 46.
      105 410 34    
Specjalność nauczycielska trenerem osobistym w
19. Trening zdrowotny   5 30     2 ZO 49.
20. Teoria i praktyka dyscypliny – kulturystyka   20   30   3 ZO 52.
21. Zagadnienia organizacyjno-prawne w sporcie   5 15     1 ZO 54.
22. Żywienie i wspomaganie w sporcie   10 15     1 ZO 55.
      100 425 34    
Specjalność nauczycielsko-trenerska w
23. Dyscyplina kierunkowa   30   75   4 ZO 57.
24. Żywienie   5 10     1 ZO 58.
25. Pedagogika sportu    10       1 ZO 59.
26. Biochemia sportu     10     1 ZO 60.
      110 425 34    
Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu w
27. Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej   20   30    3 ZO 66.
28. Prawne aspekty funkcjonowania związków  i organizacji sportowych   20       1 ZO 69.
29. Zarządzanie związkami i organizacjami sportowymi   15 30     3 E 70.
      115 395 34    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Fizjologia
    15     1 ZO 7.
2. Gerontopedagogika
  10 5     1 ZO 8.
3. Psychologia społeczna    15 10     2 ZO 15.
4. Wykład monograficzny do wyboru  w 10       1 ZO 19.
5. Medycyna sportowa    15 15     2 ZO 21.
6. Sporty walki, fitness (do wyboru)  w     30   2 ZO 25.
7. Teoria i metodyka pływania        30   2 ZO 28.
8. Teoria i metodyka koszykówki       30   2 ZO 32.
9. Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Badminton / Łyżwiarstwo w     30   2 ZO 39./40.
10. Seminarium magisterskie w     15   3 ZO 73.
Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską w
12. Profilaktyka i promocja zdrowia   15 30     2 E 43.
13. Przedmiot do wyboru   5 15     1 ZO 44.
14. Teoria i praktyka dyscypliny I   20   30   3 ZO 45.
15. Teoria i praktyka dyscypliny II   20   30   3 ZO 46.
16. Teoria treningu dyscypliny kierunkowej     15     1 ZO 47.
17. Praktyka instruktorska I     30 1 ZO 79.
18. Praktyka instruktorska II     30 1 ZO 80.
      110 300 30    
Specjalność nauczycielska z trenerem osobistym w
19. Psychologia pracy z klientem   5 15     2 ZO 48.
20. Żywienie i suplementacja diety   15 25     3 ZO 50.
21. Odnowa biologiczna   5 15     2 ZO 51.
22. Teoria i praktyka dyscypliny – kulturystyka   20   30   3 ZO 52.
23. Medyczne podstawy uprawiania sportu   10 10     2 ZO 53.
      105 275 30    
Specjalność nauczycielsko-trenerska w
24. Dyscyplina kierunkowa   30 75     8 ZO 57.
25. Biomechanika sportu   5 5     1 ZO 61.
26. Psychologia sportu   10       1 ZO 44.
27. Praktyka zawodowa trenerska     30 2 ZO 76.
      95 290 30    
Specjalność nauczycielska menedżerem sportu w
28. Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej   20   30   3 ZO 66.
29. Zarządzanie finansami i sponsoring w sporcie   10 20     3 ZO 69.
30. Planowanie, organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych   10 20     2 ZO 70.
31. Praktyka menedżerska     50 2 ZO 77.
32. Praktyka zawodowa instruktorska     30 2 ZO 78.
      90 330 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Ekologia
15       1 E 5.
2. Gerokinezjologia   10 5     1 ZO 8.
3. Teoria i metodyka piłki nożnej
    30   2 ZO 31.
4. Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Aqua aerobik / Unihokej w     30   2 ZO 41./42.
5. Seminarium magisterskie (w tym egzamin) w     30   16 ZO/E 73.
Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską w
6. Teoria i praktyka dyscypliny I   20   30   4 E 45.
7. Teoria i praktyka dyscypliny II   20   30   4 E 46.
      65 155 30    
Specjalność nauczycielska z trenerem osobistym w
8. Teoria i praktyka dyscypliny – kulturystyka   20   30   4 E 52.
9. Teoria sportu z teorią treningu   20 20     2 ZO 56.
10. Praktyka zawodowa instruktorska     30 2 ZO 75.
      65 175 30    
Specjalność nauczycielsko-trenerska w
11. Dyscyplina kierunkowa   15   45   5 E 57.
12. Teoria sportu    5 10     1 ZO 62.
13. Fizjologia sportu      10     1 ZO 64.
14. Teoria treningu dyscypliny kierunkowej   5 15     1 ZO 65.
      50 175 30    
Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu w
15. Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej   20   30    4 E 66.
16. Public relations i wspópraca z mediami   10 20     3 ZO 71.
17. Coaching i mentoring w pracy menedżera sportu   5 10     1 ZO 72.
      60 155 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne

 

Wychowanie fizyczne - I stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

 1. Kierunek studiów – Wychowanie fizyczne 
 2. Forma studiów – studia stacjonarne
 3. Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
 4. Profil kształcenia – profil praktyczny
 5. Liczba semestrów – 6 semestrów
 6. Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 16 ECTS praktyki zawodowej)
 7. Łączna liczba godzin – 2340 (w tym 420 godzin praktyki zawodowej)
 8. Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Semestr 1

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. BHP
  5       1 ZO 1.
2. Ochrona własności intelektualnych
  5       1 ZO 2.
3. Ergonomia   5       1 ZO 3.
4. Język obcy do wyboru: angielski / niemiecki w     45   3 ZO 6.
5. Anatomia   15 30     3 E 9.
6. Biologia   15   15   2 ZO 12.
7. Pedagogika   15 30     3 ZO 14.
8. Psychologia   15 30     3 ZO 16.
9. Historia kultury fizycznej   15 30     3 E 26.
10. Rytmika i taniec       30   2 ZO 31.
11. Teoria i metodyka gimnastyki    5   10   1 ZO 32.
12. Teoria i metodyka lekkoatletyki    5   10   1 ZO 33.
13. Teoria i metodyka pływania       15   1 ZO 34.
14. Teoria i metodyka piłki ręcznej   5   30   3 ZO 38.
15. Zabawy i gry ruchowe       30   2 ZO 40.
      105 305 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Filozofia
  15       1 ZO 5.
2. Język obcy do wyboru: angielski / niemiecki
w     45   3 E 6.
3. Technologie informacyjne       30   2 ZO 7.
4. Socjologia   5  10     1 ZO 8.
5. Biochemia   10 20     2 ZO 11.
6. Pedagogika   15 15     3 E 14.
7. Psychologia   15 15     3 E 16.
8. Teoria wychowanie fizycznego   15       1 ZO 17.
9. Biomechanika   15 15     2 ZO 21.
10. Emisja głosu     15     1 ZO 24.
11. Pierwsza pomoc przedmedyczna   2     15 2 E 29.
12. Teoria i metodyka gimnastyki       10   1 ZO 32.
13. Teoria i metodyka lekkoatletyki       10   1 ZO 33.
14. Teoria i metodyka pływania       15   1 ZO 34.
15. Teoria i metodyka siatkówki   5   30   3 ZO 36.
16. Zabawy i gry ruchowe       15   1 ZO 40.
17. Obóz letni     60 2 ZO 71.
      97 320 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Etyka
  5  10     1 ZO 4.
2. Fizjologia
  15 30     4 E 13.
3. Podstawy dydaktyki   15 15     2 ZO 15.
4. Teoria wychowanie fizycznego     15     2 ZO 14.
5. Edukacja olimpijska   10       1 ZO 23.
6. Higiena   10 30     4 E 25.
7. Metodyka wychowania fizycznego   10 15     2 ZO 29.
8. Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia   5 15     2 ZO 30.
9. Teoria i metodyka gimnastyki       10   2 ZO 32.
10. Teoria i metodyka lekkoatletyki       10   2 ZO 33.
11. Teoria i metodyka pływania   3   15   3 E 34.
12. Teoria i metodyka koszykówki   5   30   3 ZO 36.
13. Praktyka pedagogiczna     30 2 ZO 72.
      78 225 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Teoria wychowanie fizycznego
    15     2 E 17.
2. Statystyka     15     1 ZO 18.
3. Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  13   15   2 ZO 22.
4. Metodyka wychowania fizycznego   10 15     2 ZO 27.
5. Organizacja i prawo w oświacie   10       1 ZO 28.
6. Teoria i metodyka gimnastyki       15   1 ZO 32.
7. Teoria i metodyka lekkoatletyki       15   1 ZO 33.
8. Teoria i metodyka piłki nożnej   5   30   3 ZO 37.
9. Teoria sportu   15 15     2 E 39.
10. Seminarium dyplomowe w     15   1 ZO 85.
11. Praktyka wdrożeniowa     40 2 ZO 88.
12. Praktyka kolonijna     60 2 ZO 89.
Moduł: Specjalizacja instruktorska do wyboru w              
12. Teoria i praktyka dyscypliny I   20   30   3 ZO 75.
13. Teoria i praktyka dyscypliny II   20   30   3 ZO 76.
14. Anatomia sportu     10     1 ZO 61.
15. Psychologia sportu     10     1 ZO 62.
16. Biochemia sportu     7     1 ZO 63.
17. Biomechanika sportu     8     1 ZO 64.
      93 345 30    
Moduł: WF w grupach dyspozycyjnych w          
18. Psychologia sytuacji trudnych   5 10     1 ZO 42.
19. Trening ekstremalny       25   2 ZO 44.
20. Teoria i praktyka dyscypliny   20   30   3 ZO 49.
21. Anatomia sportu     10     1 ZO 50.
22. Psychologia sportu     10     1 ZO 51.
23. Biochemia sportu     7     1 ZO 52.
24. Biomechanika sportu     8     1 ZO 53.
      78 350 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 5

Rok akademicki 2020/2021, Semestr 5

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Antropologia
  10 20     2 ZO 10.
2. Wykład monograficzny w 10       1 ZO 19.
3. Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne    2   30   2 E 22.
4. Metodyka wychowania fizycznego   5 15     1 ZO 27.
5. Teoria i metodyka gimnastyki       15   2 E 33.
6. Teoria i metodyka lekkoatletyki       15   2 E 34.
7. Sport zimowy do wyboru w     30   1 ZO 42.
8. Seminarium dyplomowe w     15   1 ZO 70.
9. Praktyka     180 6 ZO 75.
Moduł: Specjalizacja instruktorska do wyboru w              
10. Teoria i praktyka dyscypliny I   20   30   3 ZO 59.
11. Teoria i praktyka dyscypliny II   20   30   3 ZO 60.
12. Fizjologia wysiłku sportowego     15     1 ZO 65.
13. Socjologia sportu     7     1 ZO 66.
14. Pedagogika sportu     8     1 ZO 67.
15. Teoria sportu     15     1 ZO 68.
16. Praktyka instruktorska I     30 1 ZO 77.
17. Praktyka instruktorska II     30 1 ZO 78.
      67 455 30    
Moduł: WF w grupach dyspozycyjnych w              
18. Obóz kondycyjny       30   2 ZO 46.
19. Surwiwal       25   2 ZO 47.
20. Teoria i praktyka dyscypliny   20   30   3 ZO 60.
21. Fzjologia wysiłku sportowego     15     1 ZO 65.
22. Socjologia sportu     7     1 ZO 66.
23. Pedagogika sportu     8     1 ZO 67.
24. Teoria sportu     15     1 ZO 68.
25. Praktyka instruktorska     30 1 ZO 77.
      47 480 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 6

Rok akademicki 2020/2021, Semestr 6

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Antropomotoryka
  15 15     3 E 20.
2. Metodyka wychowania fizycznego
  5 15     2 E 27.
3. Seminarium dyplomowe w     30   13 E 70.
4. Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej     80 3 ZO 76.
Moduł: Specjalizacja instruktorska do wyboru w              
5. Teoria i praktyka dyscypliny I   20   30   4 E 59.
6. Teoria i praktyka dyscypliny II   20   30   4 E 60.
7. Teoria treningu dyscypliny kierunkowej   5 15     1 ZO 69.
      65 215 30    
Moduł: WF w grupach dyspozycyjnych w              
8. Strzelectwo sportowe   5   30   2 ZO 43.
9. Organizacja administracji wewnętrznej   10 10     1 ZO 45.
10. System obrony RP   10       1 ZO 48.
11. Teoria i praktyka dyscypliny   20   30   4 E 60.
12. Teoria treningu dyscypliny kierunkowej   5 15     1 ZO 69.
      70 215 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów pierwszego stopnia na kierunku WF (profil praktyczny)

 

Fizjoterapia - II stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

 1. Kierunek studiów – Fizjoterapia
 2. Forma studiów – studia stacjonarne
 3. Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia
 4. Profil kształcenia – profil praktyczny
 5. Liczba semestrów – 4 semestry
 6. Liczba punktów ECTS – 120 ECTS (w tym 20 ECTS praktyki zawodowej)
 7. Łączna liczba godzin – 1950 (w tym 600 godzin praktyki zawodowej)
 8. Poziom kwalifikacji – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Sumaryczne wskaźniki ilościowe programu studiów

1. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 63
2. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym 60
3. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć do wyboru 36
4. Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 8
5. Łączna liczba punktów ECTS przypisana modułom zajęć z zakresu fizjoterapii 72

Semestr 1

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język obcy
w     10   1 ZO A.1
2. Wychowanie fizyczne
w     15   0 ZO A.2
3. Metodologia badań naukowych   30       1 E A.3
4. Historia rehabilitacji   15       1 ZO B.1
5. Genetyka   30       2 ZO B.2
6. Farmakologia   30       2 ZO B.3
7. Pedagogika specjalna    15 15     2 ZO B.7
8. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji   15 15     2 ZO B.8
9. Demografia i epidemiologia   15       1 ZO B.10
10. Zdrowie publiczne   15       1 ZO B.11
11. Prawo medyczne   30       2 ZO B.12
12. Ekonomia i systemy ochrony zdrowia   15       1 ZO B.13
13. Zarządzanie i marketing   30       2 ZO B.14
14. Metody specjalne fizjoterapii         45 3 ZO C.2
15. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia   10     20 2 E C.3
16. Diagnostyka różnicowa w fizjoterapii   10   20   2 ZO C.4
17. Diagnostyka i terapia wad postawy   15     30 3 E C.8
18. Podstawy radiologii w fizjoterapii   10 20     2 ZO C.13
      270 190 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język obcy
w     20   2 E A.1
2. Wychowanie fizyczne
w     15   0 ZO A.2
3. Psychologia kliniczna i psychoterapia   15 15     2 ZO B.6
4. Dydaktyka fizjoterapii   15 15     2 ZO B.9
5. Podstawy statystyki w analizie badań naukowych   15       1 ZO B.16
6. Metody specjalne fizjoterapii          45 3 ZO C.2
7. Fizjoterapia w laryngologii   10     20 2 ZO C.6
8. Sport osób niepełnosprawnych   15   30   3 ZO C.7
9. Aktywność ruchowa adaptacyjna       30   2 ZO C.10
10. PDW: Edukacja zdrowotna w 15 15       2 ZO D.1
PDW: Dietetyka D.2
11. PDW: Antropometria w fizjoterapii w  10 20       2 ZO D.3
PDW: Antropologia i biometria w fizjoterapii D.4
12. PDW: Elementy jogi i metody Pilatesa w      30    2 ZO D.7
PDW: Elementy treningu personalnego D.8
13. Seminarium magisterskie w     15    1 Z E.1
14. Praktyka w zakresie fizykoterapii     180 6 ZO F.1
      80 465 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO A.2
2. Neuroanatomia i neurofizjologia
  30       2 E B.4
3. Bioetyka   15       1 ZO B.5
4. Analiza i interpretacja artykułów naukowych     15     1 ZO B.15
5. Protetyka i ortotyka   10 20     2 ZO C.1
6. Metody specjalne fizjoterapii         45 3 ZO C.2
7. Aparatura zabiegowa i diagnostyczna w fizjoterapii         30 2 ZO C.9
8. Programowanie fizjoterapii w sporcie   10 20     2 ZO C.12
9. PDW: Terapia wisceralna w     30    2 ZO D.5
PDW: Opieka okołoporodowa D.6
10. PDW: Rehabilitacja sanatoryjna i uzdrowiskowa w 10 20     2 ZO D.9
PDW: Wellness i Spa D.10
11. PDW: Wczesna interwencja neurorozwojowa w 10 20     2 ZO D.11
PDW: Plastyczność rozwojowa układu nerwowego D.12
12. Seminarium magisterskie w     15    4 Z E.1
13. Praktyka z aktywności ruchowej adaptacyjnej     120 4 ZO F.2
      85 350 27    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO A.2
2. Metody specjalne fizjoterapii
      30 2 E C.2
3. Fizjoterpia w chorobach cywilizacyjnych   15     30 3 ZO C.5
4. Drenaż limfatyczny         30 2 ZO C.11
5. PDW: Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach w 10   20   2 ZO D.13
PDW: Metody i formy pracy z seniorami D.14
6. PDW: Zooterapia w rehabilitacji dzieci w     30   2 ZO D.15
PDW: Fizjoterapia w wodzie D.16
7. Seminarium magisterskie (w tym egzamin) w     30   12 E E.1
8. Praktyka kliniczna w szpitalu (śródroczna)     300 10 ZO F.3
      25 485 33    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia (profil praktyczny)

Ramowy PROGRAM praktyk zawodowych