UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Fizjoterapia pulmonologiczna

Studia podyplomowe zostały utworzone jako dodatkowa forma kształcenia, która pozwala rozwijać się zawodowo, zdobywać certyfikaty czy zaświadczenia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku fizjoterapii pulmonologicznej w trakcie studiów zyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności układu oddechowego, pozyskując umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia.

Dodatkowo pozyskuje umiejętność podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania w tym kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

ADRESACI

Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły studia wyższe i posiadają tytuł licencjata lub magistra.

Terapia zajęciowa

Studia mają na celu uposażyć absolwentów w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore).

PROGRAM STUDIÓW

Słuchacze poznają metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci pozyskają umiejętność przekazania wiedzy z zakresu różnorodnych form terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych oraz starszych, metodyki pracy terapeuty zajęciowego, zasad organizacji czasu wolnego, zapoznanie z formami terapii m.in. przez sztukę, muzykę, taniec.

PERSPEKTYWY ZAWDOWE

Studia są skierowane do:

 • wszystkich absolwentów szkół wyższych, a w szczególności pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucji przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej.

W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego:

 • w warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • domach opieki nad osobami starszymi,
 • szpitalach,
 • pensjonatach,
 • zakładach karnych itp.

Pedagogika specjalna

Oferta kierowana jest do absolwentów kierunków zapewniających merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela, którzy nie posiadają jednak z różnych przyczyn przygotowania pedagogicznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Podyplomowe studia pedagogiczne prowadzone są po to, aby dostarczyć słuchaczom specjalistycznej wiedzy czy umiejętności – między innymi z zakresu pedagogiki penitencjarnej, readaptacji społecznej, oligofrenopedagogiki czy pedagogiki terapeutycznej. Specjalne potrzeby edukacyjne, których uczy ten kierunek pozwolą zajmować się edukacją i kształceniem osób, które mają niestandardowe potrzeby edukacyjne, tak jak niesłyszący, niewidomi, lub ludzie pozbawieni możliwości mówienia,

Oznacza to, że pod opieką oligofrenopedagoga może znaleźć się osoba o obniżonych zdolnościach intelektualnych, ale także pedagog specjalny będzie zajmował się dziećmi wybitnie uzdolnionymi w jakiejś dziedzinie.

Korekcja wad postawy

Celem studiów jest zdobycie potrzebnej wiedzy do kompleksowej analizy i diagnostyki z zakresu wad postawy, co dalej za tym idzie  ułożenie odpowiedniego programu korygującego bądź zatrzymującego postępującą wadę.

PROGRAM STUDIÓW

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów. Zajęcia obejmują m.in.:

 • teorię i praktykę postępowania korekcyjnego, wad postawy,
 • badania narządów ruchu,
 • anatomię,
 • biomechanikę,
 • fizjologię.

ADRESACI

Adresatami studiów są fizjoterapeuci na różnym poziomie edukacyjnym (licencjat, magister) oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Fizjoterapia w geriatrii

Oferta adresowana jest do osób, zainteresowanych problematyką związaną z rehabilitacją i aktywnością fizyczną osób starszych. Połączenie zagadnień związanych z rehabilitacją i aktywizacją seniorów pozwalającym absolwentowi na kompleksowe podejście do pracy z pacjentem geriatrycznym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach i klinikach na oddziałach geriatrycznych,
 • w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób starszych,
 • domach pomocy społecznej,
 • a także będą przygotowani na otwarcie własnej działalności rehabilitacyjnej.

ADRESACI

Studia adresowane są dla absolwentów studiów kierunków: fizjoterapia, rehabilitacja, wychowanie fizyczne i terapia zajęciowa.