UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Fizjoterapia

rekrutacja kierunek fizjo

FORMA STUDIÓW

Zajęcia na kierunku Fizjoterapia prowadzone są / będą:

 • od roku akademickiego 2017/2018:
  • studia jednolite magisterskie (5-letnie) - w formie stacjonarnej,
  • studia II stopnia (2-letnie) - w formie stacjonarnej
 • do roku akademickiego 2016/2017:
  • studia I stopnia (3-letnie) - w formie stacjonarnej,
  • studia II stopnia (2-letnie) - w formie stacjonarnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci nabywają kompetencje do kształtowania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej wskutek chorób lub urazów. Uzyskują uprawnienia do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i stają się wykwalifikowanym pracownikiem medycznym, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić leczenie. Zawód fizjoterapeuty z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a studia na kierunku fizjoterapia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy na stanowisku fizjoterapeuty w:

 • placówkach służby zdrowia,
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
 • domach opieki społecznej,
 • hospicjach,
 • ośrodkach sportowych,
 • organizacjach sportowych,
 • sanatoriach,
 • SPA&Wellness.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Polską Ramą Kwalifikacji (od 2016 r.) i Krajowymi Ramami Kwalifikacji (do 2016 r.). Program ten obejmuje przedmioty / moduły:

studia jednolite magisterskie

 • podstawowe nauki medyczne (np. anatomia, biologia, fizjologia, kinezjologia, patologia ogólna),
 • nauki ogólne (np. psychologia, pedagogika, język obcy, wychowanie fizyczne, dydaktyka fizjoterapii),
 • podstawy fizjoterapii (np. fizjoterapia ogólna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, metody specjalne w fizjoterapii),
 • fizjoterapia kliniczna (np. w ortopedii, reumatologii, kardiologii, pulmonologii, pediatrii, geriatrii, onkologii, itd.), oraz diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji,
 • przedmioty do wyboru (np. żywienie i suplementacja w fizjoterapii, choreoterapia, terapia zajęciowa, gimnastyka korekcyjna, badanie obrazowe w fizjoterapii).

studia I stopnia

 • kształcenia podstawowego (np. anatomia, biologia, fizjologia, kinezjologia, patologia ogólna),
 • kształcenia kierunkowego (np. fizjoterapia ogólna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia kliniczna),
 • treści humanistyczne (np. socjologia, filozofia, języki obce)
 • przedmioty do wyboru (np. balneoklimatoterapia, adaptowana aktywność fizyczna, logopedia, fizjoterapia w sporcie, higiena i epidemiologia, psychologia kliniczna).

studia II stopnia

 • kształcenia ogólnego (np. język obcy, wychowanie fizyczne, metodologia badań naukowych),
 • kształcenia podstawowego (np. genetyka, farmakologia, dydaktyka fizjoterapii, prawo medyczne, zdrowie publiczne, socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji),
 • kształcenia kierunkowego (np. metody specjalne fizjoterapii, fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, sport osób niepełnosprawnych, aktywność ruchowa adaptacyjna, drenaż limfatyczny),
 • przedmioty do wyboru (np. reedukacja chodu w chorobach układu ruchu, Wellness i Spa, wczesna interwencja neurorozwojowa, podstawy holistycznej opieki okołoporodowej,zooterapia w rehabilitacji dzieci).

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę dydaktyczną kierunku Fizjoterapia stanowią przede wszystkim osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza instytucjami szkolnictwa wyższego oraz wieloletni nauczyciele akademiccy z uznanym dorobkiem naukowym. Wykładowcy przekazują wiedzę z zakresu wielu specjalizacji medycznych, z kolei praktyczni nauczyciele to fizjoterapeuci stale podążający za obowiązującymi trendami i nowościami w świecie fizjoterapii. W swojej pracy zawodowej i podczas zajęć posługują się specjalistycznymi metodami terapii, m.in.:

 • metodą Vojty, NDT Bobath, PNF, PiR,
 • terapią manualną wg koncepcji Mulligana, Cyriaxa,
 • mechaniczno-diagnostyczną terapię wg McKenziego,
 • terapią mięśniowo-powięziową wg Myersa,
 • terapią kranio-sakralną.

Zarówno podczas wykładów jak i ćwiczeń studenci mają możliwość zdobywać najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej jak i poznawania specyfiki pracy fizjoterapeutów.

PRAKTYKI

Studenci kierunku Fizjoterapia w czasie studiów odbywają praktyki zawodowe w wybranych placówkach leczniczych.

studia jednolite magisterskie

 • praktyka asystencka w wymiarze 60 godzin i 2 ECTS,
 • praktyka w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii w wymiarze 180 godzin i 6 ECTS,
 • Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w wymiarze 360 godzin i 12 ECTS,
 • Praktyka ciągła - wybieralna w wymiarze 960 godzin i 38 ECTS.

studia I stopnia

 • praktyka asystencka w wymiarze 160 godzin i 5 ECTS,
 • praktyka w pracowni fizykoterapii (śródroczna) w wymiarze 200 godzin i 6 ECTS,
 • praktyka w pracowni kinezyterapii (wakacyjna) w wymiarze 240 godzin i 7 ECTS,
 • praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w wymiarze 320 godzin i 10 ECTS.

studia II stopnia

 • praktyka w zakresie fizykoterapii w wymiarze 180 godzin i 6 ECTS,
 • praktyka z aktywności ruchowej adaptacyjnej w wymiarze 120 godzin i 4 ECTS,
 • praktyka kliniczna w szpitalu (śródroczna) w wymiarze 300 godzin i 10 ECTS.

WYMIANA STUDENCKA

W naszej Uczelni istnieje możliwość odbycia części studiów zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Studenci przystępujący do tego programu mogą ubiegać się o wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni oraz na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!