fbpx

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii – Zakład Nauk BiologicznychOpiekun: dr Wioletta Brzenczek-Owczarzak

Problematyka badawcza:

 • rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego,
 • różne aspekty treningu zdrowotnego i sportowego,
 • uwarunkowania aktywności osób starszych;

Studenckie Koło Naukowe Parazytologii – Zakład Nauk Biologicznych Opiekun: dr Agata Stapf

Problematyka badawcza:

 • rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu biologii i ekologii pasożytów,
 • znaczenie epidemiologiczne zarażeń helmintami dzikich zwierząt,
 • skażenie środowiska formami dyspersyjnymi pasożytów;

Studenckie Koło Naukowe przy Uczelnianym Klubie Olimpijczyka – Zakład Nauk Humanistycznych i Społecznych Opiekun: dr Dorota Pilecka

Problematyka badawcza:

 • propagowanie olimpizmu, wartości olimpijskich,
 • współdziałanie ze szkołami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie działalności badawczej oraz publikacyjnej w zakresie szeroko rozumianej tematyki olimpijskiej.

Studenckie Koło Naukowe Wychowania Fizycznego i Sportu – Zakład Wychowania Fizycznego i SportuOpiekun: prof. AWF dr hab. Piotr Żurek i dr Piotr Wójciak

Problematyka badawcza:

 • diagnozowanie wybranych aspektów stanu zdrowia i poziomu sprawności fizycznej,
 • ocena stanu wytrenowania osób o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej,
 • biomechaniczne aspekty układu ruchu.

Studenckie Koło Naukowe Antropologii – Zakład Nauk BiologicznychOpiekun: dr Justyna Forjasz

Problematyka badawcza:

 • rozwój biologiczny człowieka,
 • akceleracja,
 • wypływ wysiłku fizycznego na budowę morfologiczną,
 • ocena stanu odżywienia z wykorzystaniem metod antropometrycznych.