Kierunek Wychowanie fizyczne

 I rok I stopnia

dr Justyna Forjasz

dr Justyna Forjasz

 II rok I stopnia

dr Marzena Tomczak

dr Marzena Tomczak

 III rok I stopnia

dr Łukasz Lamcha

dr Łukasz Lamcha

 I rok II stopnia

dr Mariola Radzińska

dr Mariola Radzińska

 II rok II stopnia

dr Wioletta Brzenczek-Owczarzak

dr Wioletta
Brzenczek-Owczarzak

Kierunek Fizjoterapia

 I rok jednolite

dr Magdalena Górska-Doś

dr Magdalena
Górska-Doś

 II rok jednolite

mgr Katarzyna Rosicka

mgr Katarzyna Rosicka

 III rok jednolite

dr Anita Kulik

dr Anita Kulik

 I rok II stopnia

dr Dorota Pilecka

dr Dorota Pilecka

 II rok II stopnia

mgr Artur Hołodniuk

mgr Artur Hołodniuk

 

Kierunek Dietetyka

 I rok I stopnia

dr Agata Stapf-Skiba

dr Agata Stapf-Skiba

 II rok I stopnia

mgr Angelika Cisek-Woźniak

mgr Angelika
Cisek-Woźniak

 III rok I stopnia

dr inż. Kinga Mruczyk

dr inż. Kinga Mruczyk

Zazkres obowiązków opiekuna roku

  • zapoznanie studentów ze strukturą uczelni i wydziału;
  • informowanie o prawach i obowiązkach studenta, wynikających z regulaminu studiów;
  • doradztwo w wyborze przedmiotów obieralnych lub specjalności;
  • pomoc w rozwiązywaniu spraw konfliktowych i spornych.