UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
1) egzaminu kierunkowego – student losuje 1 pytanie z zakresu obszaru tematycznego pracy*,
2) obrony pracy dyplomowej – student odpowiada na 2 pytania z zakresu problematyki pracy dyplomowej (po jednym od promotora i recenzenta)

* dyplomant przygotowuje się z takiego zakresu materiału, jaki został opracowany dla Zakładu jego promotora

 

WYKAZ ZAKŁADÓW I PROMOTORÓW

Zakład Dietetyki

DIETETYKA - egzamin licencjacki

 1. Scharakteryzuj wskaźniki biochemiczne świadczące o stopniu niewydolności nerek i uwzględniając ich nasilenie, określ rodzaj dietoterapii.
 2. Omów rolę śródbłonka w regulacji ciśnienia tętniczego i utrzymania homeostazy, wskaż główne założenia diety hipotensyjnej.
 3. Omów mechanizm regulacji metabolizmu kości i przedstaw zasady terapii żywieniowej w osteoporozie.
 4. Omów żywieniowe podłoże choroby refluksowej żołądkowo-przełykowej GERD oraz zalecenia dietetyczne z uwzględnieniem produktów zalecanych i niezalecanych.
 5. Scharakteryzuj rolę Helicobacter Pylori w rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, przedstaw ilościowo-jakościowe zalecenia dietetyczne.
 6. Scharakteryzuj rolę dietoterapii w przewlekłym i ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego.
 7. Scharakteryzuj parametry biochemiczne świadczące o zagrożeniu ustroju miażdżycą i podaj główne wskazania profilaktyki  i leczenia dietetycznego.
 8. Zalecenia dietoterapii w stłuszczeniu wątroby.
 9. Zasady żywienia w kamicy żółciowej.
 10. Postępowanie dietetyczne w dnie moczanowej.
 11. Etapy postępowania w dietoterapii otyłości. Przedstaw przykład diety ubogoenergetycznej w oparciu o podane dane pacjenta.
 12. Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia w dietoterapii chorób cywilizacyjnych (otyłość, miażdżyca, cukrzyca, nowotwory).
 13. Zasady postępowania dietetycznego w cukrzycy typu 2. Przedstaw przykład diety w oparciu o podane dane pacjenta.
 14. Zasady żywienia kobiet w ciąży powikłanej cukrzycą.
 15. Zalety i wady diet z ograniczeniem węglowodanów. Przedstaw przykład diety.
 16. Zalety i wady diety wysokobiałkowej. Przedstaw przykład diety.
 17. Omów rola diety śródziemnomorskiej w zapobieganiu chorobom dietozależnym.
 18. Podstawowe błędy żywieniowe sprzyjające występowaniu otyłości u dzieci.
 19. Przedstaw kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania oraz schemat leczenia dietetycznego.
 20. Omów chemoprewencję żywieniową nowotworów na poszczególnych poziomach kancerogenezy.

Zakład Fizjoterapii

FIZJOTERAPIA - egzamin magisterski

 1. Główne założenia postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z bólem i ograniczeniami ruchomości powodowanymi bliznami pooperacyjnymi.   
 2. „Czerwone fagi” w postępowaniu fizjoterapeutycznym mogące wskazywać na chorobę nowotworową pacjenta.   
 3. Elementy postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego.
 4. Główne zasady pomiaru i zapisu zakresu ruchów w stawach według SFTR.
 5. Skala oraz zasady oceny siły mięśniowej wg. Lovetta.
 6. Testy i ćwiczenia równoważne.
 7. Metodyka poizometrycznej relaksacji mięśni.
 8. Testy funkcjonalne – zadania i przykłady.
 9. Zasady prowadzenia ćwiczeń kształtujących.
 10. Ogólne zasady kinezyterapii stawów w chorobach reumatycznych.
 11. Ręka reumatoidalna – rola fizjoterapeuty w rehabilitacji chorego.
 12. Zasady usprawniania pacjenta po amputacji goleni z uwzględnieniem postępowania protetycznego.
 13. Główne założenia metody NDT Bobath w usprawnianiu dzieci.
 14. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta z rozpoznaniem SM w okresie reemisji.
 15. Kierunki terapii u pacjenta z rozpoznaniem choroby Parkinsona.
 16. Rehabilitacja kardiologiczna – etap szpitalny. Zasady prowadzenia fizjoterapii.
 17. Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego w fizjoterapii pulmonologicznej.
 18. Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego (etiologia, objawy, anamneza - badanie podmiotowe i przedmiotowe).
 19. Wskazania i przeciwwskazania ogólne (względne i bezwzględne) oraz specjalne (dla okolicy szyi i brzucha) manualnego drenażu limfatycznego.
 20. KTP (kompleksowa terapia przeciwobrzękowa), jej części składowe oraz ich cele.

Zakład Nauk Humanistycznych i Społecznych

WYCHOWANIE FIZYCZNE - egzamin magisterski

 1. Najważniejsze przejawy kultury fizycznej w okresie starożytności.
 2. Patriotyzm w sporcie polskim w XIX i XX wieku.
 3. Współczesny ruch olimpijski w skali ogólnopolskiej i globalnej.
 4. Tendencje w rozwoju sportu na świecie w XX i XXI wieku.
 5. Najwybitniejsi przedstawiciele sportu w Polsce – wybrane przykłady.
 6. Przedstaw rolę tożsamości w życiu człowieka. Jakie są etapy jej kształtowania i rodzaje.
 7. Przedstaw osiągnięcia rozwojowe dziecka w okresie dorastania.
 8. Przedstaw osiągnięcia rozwojowe dziecka młodszym wieku szkolnym.
 9. Opisz zjawiska społeczne takie jak stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. Jak przeciwdziałać uprzedzeniom?
 10. Przedstaw zjawisko deindywiduacji. Jakie czynniki sprzyjają i jakie czynniki zapobiegają deindywiduacji?
 11. Inkontrologia, Uniwersalizm, jako propozycje nowego myślenia, filozofii człowieka we współczesnej filozofii polskiej.
 12. Grecki racjonalizm humanistyczny – Sokrates, Platon, Arystoteles.
 13. Zagadnienie uwarstwienia społecznego. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Klasy, warstwy społeczne.
 14. Małe grupy społeczne, duże grupy społeczne, zasady ich funkcjonowania.
 15. Kierunki w Etyce.
 16. Cechy procesu wychowania. Psychospołeczne uwarunkowania procesu wychowania.
 17. Proces wychowania w koncepcjach psychologicznych, społecznych i pedagogicznych.
 18. Metody wychowania oraz formy oddziaływań wychowawczych.
 19. Trudności wychowawcze. Przyczyny trudności wychowawczych, ich profilaktyka i terapia, przejawy trudności wychowawczych.
 20. Warunki prawidłowego porozumiewania się w szkole, komunikacja pedagogiczna, strategie rozwiązywania konfliktów szkolnych.