fbpx

UWAGA! Do odwołania Uczelnia nie wydaje studentom kierunku Fizjoterapia skierowań na praktyki.

Jeśli jednak student wyraża chęć realizacji praktyki to według Zarządzenia Rektora nr 33/2020 oraz na podstawie rekomendacji MNiSW z dn. 1.04.2020 r. dotyczących realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich student może zgłosić się na praktyki w formie wolontariatu do placówki przez siebie wybranej. W tym przypadku placówka sama wydaje studentowi umowę wolontariacką (umowa typu student-placówka).

Zaleca się, aby umowa zawierała:

  • adnotację odnośnie rekomendacji MNiSW z dnia 1.04.2020 r.(patrz wyżej);
  • zapis o przestrzeganiu przez studenta zasad bezpieczeństwa (określonych przez placówkę);
  • zapis jakiego typu praktykę realizuje student oraz wykaz czynności zawodowych dozwolonych i zabronionych studentowi podczas praktyki w warunkach pandemii COVID-19.

Po zakończeniu praktyki student dostarcza do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia:

  • dziennik praktyk (wzory poniżej);
  • zaświadczenie lub umowę o odbytym wolontariacie;
  • podpisane oświadczenie studenta;
  • wykaz czynności praktycznych wykonywanych przez praktykanta (minimum jeden, ale wyczerpujący konspekt na jeden dzień praktyki). Zaleca się, aby opis był przygotowany według schematu z dziennika praktyki (Część I dziennika praktyk). Od bieżącego roku akademickiego obowiązują nowe wytyczne dotyczące opisu czynności praktycznych (wzory poniżej).

Zaświadczenie o odbytym wolontariacie musi zawierać:

  • nazwa, adres, pieczęć placówki, w której odbywał się wolontariat;
  • czas trwania wolontariatu wraz z liczbą zrealizowanych godzin;
  • wykaz czynności zawodowych dozwolonych i zabronionych studentowi podczas wolontariatu w warunkach pandemii COVID-19.

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia podejmuje decyzję o częściowym lub całkowitym zaliczeniu praktyki przez studenta w zależności od liczby zrealizowanych godzin oraz możliwości zrealizowania przez studenta efektów uczenia się przypisanych dla danej praktyki.

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci wszystkich kierunków studiów przed rozpoczęciem praktyk zawodowych mają obowiązek ubezpieczyć się od: NNW i OC. Informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się TUTAJ

Praktyki odbywają się w placówkach, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienie (wykaz placówek poniżej).

TERMINY PRAKTYK oraz TERMINY ODDANIA DZIENNIKÓW I SKIEROWAŃ

Miejsce składania skierowań i dzienników praktyk: Sekretariat Zakładu Fizjoterapii (F-119)

Nazwa praktyki semestr liczba godzin Termin praktyki Termin oddania
skierowań
Praktyka asystencka 2
jednolite
150 (5 ECTS) praktyka wakacyjna  
Praktyka z kinezyterapii 4
jednolite
300 (11 ECTS) praktyka wakacyjna  
Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej 6
jednolite
180 (6 ECTS) praktyka wakacyjna  
Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej 8
jednolite
180 (6 ECTS) praktyka wakacyjna  

PLIKI DO POBRANIA

KONTAKT

mgr Izabela Różyckamgr Izabela Różycka
Pełnomocnik dziekana ds. praktyk na kierunku fizjoterapia

Gabinet F-207
Nr telefonu (95) 72 79 231
Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Dorota Madejmgr inż. Dorota Madej
Obsługa Zakładu Fizjoterapii oraz praktyk na kierunku fizjoterapia

Gabinet F-119
Nr telefonu (95) 72 79 222
Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.