UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Dietetyka - I stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

 1. Kierunek studiów – Dietetyka
 2. Forma studiów – studia stacjonarne
 3. Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
 4. Profil kształcenia – profil praktyczny
 5. Liczba semestrów – 6 semestrów
 6. Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 24 ECTS praktyki zawodowej)
 7. Łączna liczba godzin – 2720 (w tym 720 godzin praktyki zawodowej)
 8. Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
 9. Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin naukowych:
  • dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej – wiodąca
  • dyscyplina: nauki o zdrowiu
  • dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Semestr 1

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. BHP i ochrona własności intelektualnej
15       1 ZO A.1
2. Bioetyka     30     2 ZO A.2
3. Technologie informacyjne       30   2 ZO A.5
4. Język angielski w     45   3 ZO A.6
5. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO A.7
6. Antropologia i antropometria   15 15     2 ZO B.2
7. Biochemia ogólna i żywności   30   30   5 E B.3
8. Biologia   10   20   2 ZO B.4
9. Kwalifikowana pierwsza pomoc   15   30   3 ZO B.8
10. Budowa i obsługa urządzeń gastronomicznych   15 15     2 ZO C.3
11. Chemia żywności   10     20 2 ZO C.4
12. Żywienie człowieka   15   45   4 ZO C.22
      125 295 27    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język angielski w     45   3 E A.6
2. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO A.7
3. Anatomia   15 30     3 ZO B.1
4. Fizjologia ogólna 30 30     4 ZO B.5
5. Genetyka   30       2 ZO B.6
6. Analiza i oceny jakości żywności   30   30   5 E C.1
7. Dietetyka pediatryczna   30 15     3 E C.5
8. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością   45       3 ZO C.13
9. Statystyka w żywieniu     30     2 ZO C.20
10. Żywienie człowieka   15   45   4 E C.22
11. Praktyka wstępna w szpitalu     120 4 ZO H.1
      195 360 33    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2020/2021, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Planowanie kariery zawodowej     15     1 ZO A.4
2. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO A.7
3. Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia   30       2 ZO C.2
4. Dietetyka   15 30     3 ZO C.6
5. Epidemiologia chorób dietozależnych   20       2 ZO C.8
6. Podstawy patologii   45       3 ZO C.9
7. Kliniczny zarys chorób   30   30   5 E C.12
8. Mikrobiologia ogólna i żywności   30     30 5 E C.14
9. Podstawy epidemiologii   15       1 ZO C.16
10. Przedmiot do wyboru: Filozofia w 30       2 ZO G.1
Przedmiot do wyboru: Deontologia G.2
11. Wykład monograficzny do wyboru w 15       1 ZO G.15
12. Praktyka z technologii potraw     90 3 ZO H.2
      240 220 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2020/2021, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Psychologia w   30     2 ZO A.3
2. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO A.7
3. Parazytologia   15     30 3 ZO B.7
4. Dietytyka   15   30   4 E C.6
5. Postępowanie dietetyczne w chorobach dietozależnych   10   40   4 E C.17
6. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo   20   40   4 ZO C.21
7. PDW: Statystyka w 10 10     2 ZO G.3
PDW: Metody statystyczne w medycynie G.4
8. PDW: Pedagogika zdrowia w 10 10     2 ZO G.5
PDW: Socjologia zdrowia G.6
9. PDW: Poradnictwo dietetyczne w 10 20     3 ZO G.7
PDW: Żywienie wybranych grup ludności G.8
10. PDW: Żywność funkcjonalna i wygodna w 10  20     3 ZO G.9
PDW: Dietoprofilaktyka G.10
11. Wykład monograficzny do wyboru w 15       1 ZO G.15
12. Praktyka w szpitalu dziecięcym     120 4 ZO H.3
      135 335 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 5

Rok akademicki 2021/2022, Semestr 5

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Dietetyka kliniczna        30   2 ZO C.7
2. Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności   10     30  3 ZO C.10
3. Podstawy zdrowia publicznego   10       1 ZO C.18
4. Przetwórstwo żywności   10   20   2 ZO C.19
5. Proseminarium dyplomowe       30   3 ZO D.1
6. PDW: Psychodietetyka w 10 20     3 ZO G.11
PDW: Komunikacja z pacjentem G.12
7. PDW: Kinezygerentoprofilaktyka w 10 20     2 ZO G.13
PDW: Trening zdrowotny G.14
8. Wykład monograficzny do wyboru w 15       1 ZO G.15
9. Praktyka w szpitalu osób dorosłych     120 4 ZO H.4
10. Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych     120 4 ZO H.5
Specjalność: Dietoprofilaktyka i dietoterapia w              
11. Produkcja potraw i posiłków wegetariańskich w profilaktyce i leczeniu chorób         20 2 ZO F.1
12. Żywienie osób starszych   10   20   3 ZO F.2
      75 430 30    
Specjalność: Żywienie w sporcie w              
13. Biochemia wysiłku fizycznego   10   10   2 ZO E.1
14. Żywienie i suplementacja w wybranych dyscyplinach sportu   10   20   3 ZO E.3
      85 420 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 6

Rok akademicki 2021/2022, Semestr 6

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych         30 2 ZO C.11
2. Podstawy edukacji żywieniowej   10 30     4 E C.15
3. Proseminarium dyplomowe       30   4 ZO D.1
4. Egzamin dyplomowy           10 E D.2
5. Praktyka w domu opieki społecznej     90 3 ZO H.6
Specjalność: Dietoprofilaktyka i dietoterapia w              
6. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych   10     30 3 E F.3
7. Żywienie w chorobach chirurgicznych   10   20   2 ZO F.4
8. Praktyka w zakresie organizacji działalności gospodarczej w małej firmie     60 2 ZO H.8
      30 290 30    
Specjalność: Żywienie w sporcie w              
9. Fizjologia wysiłku fizycznego   10   20   2 ZO E.2
10. Żywienie i suplementacja w wybranych dyscyplinach sportu       40   3 E E.3
11. Praktyka w instytucji sportowej lub sportowo-rekreacyjnej     70 2 ZO H.7
      20 300 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

PROGRAM STUDIÓW pierwszego stopnia kierunku Dietetyka (profil praktyczny)