UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Dietetyka - I stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

  1. Kierunek studiów – Dietetyka
  2. Forma studiów – studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
  4. Profil kształcenia – profil praktyczny
  5. Liczba semestrów – 6 semestrów
  6. Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 22 ECTS praktyki zawodowej)
  7. Łączna liczba godzin – 3004 (w tym 770 godzin praktyki zawodowej)
  8. Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Semestr 1

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. BHP
5       0 ZO 1.
2. Ochrona własności intelektualnej   5       0 ZO 2.
3. Przysposobienie biblioteczne   2       0 ZO 3.
4. Naukowa informacja medyczna   2       0 ZO 4.
5. Bioetyka     30     2 ZO 5.
6. Technologie informacyjne   5   25   2 ZO 7.
7. Język obcy do wyboru w     45   3 ZO 8.
8. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO 9.
9. Anatomia   15 30     3 ZO 10.
10. Antropologia i antropometria   15 15     2 ZO 11.
11. Biochemia ogólna i żywności   30   30   5 E 12.
12. Biologia   15   15   2 ZO 13.
13. Kwalifikowana pierwsza pomoc   15   30   3 ZO 17.
14. Budowa i obsługa urządzeń gastronomicznych   15 15     2 ZO 20.
15. Chemia żywności   10     20 2 ZO 21.
16. Żywienie człowieka   15   45   4 ZO 39.
      149 315 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język obcy do wyboru w     45   4 E 8.
2. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO 9.
3. Fizjologia ogólna 30 30     4 ZO 14.
4. Genetyka   30       2 ZO 15.
5. Analiza i oceny jakości żywności   30   30   4 E 18.
6. Dietetyka pediatryczna   30 15     3 E 22.
7. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością   45       3 ZO 30.
8. Statystyka w żywieniu     30     2 ZO 37.
9. Żywienie człowieka   15   45   5 E 39.
10. Praktyka wstępna w szpitalu     105 3 ZO 73.
      180 315 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Psychologia   30       2 ZO 6.
2. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO 9.
3. Parazytologia   15 30     3 ZO 16.
4. Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia   30       2 ZO 19.
5. Dietetyka   8 30     3 ZO 23.
6. Podstawy patologii   45       3 ZO 26.
7. Kliniczny zarys chorób   30   30   5 E 29.
8. Mikrobiologia ogólna i żywności   30     30 5 E 31.
9. Podstawy epidemiologii   15       1 ZO 33.
10. PDW: Filozofia w 30       2 ZO 51.
PDW: Deontologia 52.
11. WM: Rola rodziny w żywieniu w 30       2 ZO 65. 66.
12. Praktyka z technologii potraw     70 2 ZO  75.
      263 205 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO 9.
2. Dietytyka   7   30   2 E 23.
3. Postępowanie dietetyczne w chorobach dietozależnych   15   45   5 E 34.
4. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo   30    60   7 E 38.
5. PDW: Statystyka w 10 20     2 ZO 53.
PDW: Metody statystyczne w medycynie 54.
6. PDW: Pedagogika zdrowia w 15 15     2 ZO 55.
PDW: Socjologia zdrowia 56.
7. PDW: Poradnictwo dietetyczne w 15 30     3 ZO 57.
PDW: Żywienie wybranych grup ludności 58.
8. WM: Psychoterapia zaburzeń odżywiania w 30       2 ZO 67. 68.
9. Praktyka w dziale żywienia i poradni dietetycznej     140 4 ZO 74.
10. Praktyka w szpitalu dziecięcym     105 3 ZO 76.
      122 460 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 5

Rok akademicki 2020/2021, Semestr 5

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO 9.
2. Dietetyka kliniczna        30   2 ZO 24.
3. Epidemiologia chorób dietozależnych   30       2 ZO 25.
4. Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności   15     30  2 ZO 27.
5. Przetwórstwo żywności   30   15    3 ZO 36.
6. Proseminarium dyplomowe       30    4 ZO 41.
7. PDW: Żywność funkcjonalna i wygodna w 15 15     2 ZO 59.
PDW: Dietoprofilaktyka 60.
8. PDW: Psychodietetyka w 15 30     3 ZO 61.
PDW: Ziołecznictwo w świetle współczesnej dietetyki 62.
9. Wykład monograficzny do wyboru w 30       2 ZO 69. 70.
10. Praktyka w szpitalu osób dorosłych     105 3 ZO 77.
11. Praktyka w Poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych     105 3 ZO 78.
Specjalność: Dietoprofilaktyka i dietoterapia w              
12. Ekonomia menedżerska   10       1 ZO 46.
13. Produkcja potraw i posiłków wegetariańskich w profilaktyce i leczeniu chorób         20 2 ZO 47.
14. Żywienie osób starszych   5   20   2 ZO 48.
      155 415 30    
Specjalność: Żywienie w sporcie w              
15. Biochemia wysiłku fizycznego   10   10   1 ZO 43.
16. Fizjologia wysiłku fizycznego   10   10   1 ZO 44.
17. Żywienie i suplementacja w wybranych dyscyplinach sportu   15   15   2 ZO 45.
      170 410 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 6

Rok akademicki 2020/2021, Semestr 6

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych    10      20 2 ZO 28.
2. Podstawy edukacji żywieniowej   10 40     4 E 32.
3. Podstawy zdrowia publicznego   20       1 ZO 35.
4. Żywienie poza i dojelitowe   10   10   2 ZO 40.
5. Proseminarium dyplomowe       30   7 ZO 41.
6. Egzamin dyplomowy           5 E 42.
7. PDW: Kinezygerentoprofilaktyka w 10 20     2 ZO 63.
PDW: Trening zdrowotny 64.
8. Wykład monograficzny do wyboru w 30       2 ZO 71. 72.
9. Praktyka w Domu Opieki Społecznej     70 2 ZO 79.
Specjalność: Dietoprofilaktyka i dietoterapia w              
10. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych   15     30 3 E 49.
11. Żywienie w chorobach chirurgicznych   5   15   1 ZO 50.
12. Praktyka: Organizacja działalności gospodarczej w małej firmie     70 2 ZO 81.
      110 315 30    
Specjalność: Żywienie w sporcie w              
13. Żywienie i suplementacja w wybranych dyscyplinach sportu       55   4 E 39.
14. Praktyka dotycząca modułu do wyboru: Praktyka w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich     70 2 ZO 80.
      90 325 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów pierwszego stopnia kierunku Dietetyka (profil praktyczny)