UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Wychowanie fizyczne - II stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

  1. Kierunek studiów – Wychowanie fizyczne
  2. Forma studiów – studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia
  4. Profil kształcenia – profil ogólnoakademicki
  5. Liczba semestrów – 4 semestry
  6. Liczba punktów ECTS – 120 ECTS (w tym 8~10 ECTS praktyki zawodowej)
  7. Łączna liczba godzin – 1500 (w tym 150~170 godzin praktyki zawodowej)
  8. Poziom kwalifikacji – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Semestr 1

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 1

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Język obcy
w     10   1 ZO 1.
2. Filozofia   15       1 ZO 6.
3. Komunikacja interpersonalna   10 10     2 ZO 10.
4. Zarządzanie instytucjami sp. i przedsiębiorczość   15       1 ZO 12.
5. Psychologia   15 15     2 ZO 13.
6. Pedagogika   15 15     2 ZO 14.
7. Socjologia   5 10      1 ZO 16.
8. Planowanie kariery zawodowej   5 10     2 ZO 18.
9. Dietetyka   15 15     2 ZO 20.
10. Metodyka wychowania fizycznego   5 30     3 ZO 22.
11. Odnowa biologiczna   5 15     2 ZO 23.
12. Teoria i metodyka gimnastyki       30   2 ZO 26.
13. Teoria i metodyka piłki siatkowej       30   2 ZO 30.
14. Turystyka szkolna   10 20     2 ZO 33.
15. WF specjalne   15 15     3 ZO 34.
      135 225 29    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 2

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Język obcy
w     20   2 E 1.
2. Anatomia   5 10     1 ZO 2.
3. Antropologia
5 10     1 ZO 3.
4. Biochemia   5 10     1 ZO 4.
5. Metodologia badań naukowych   15       1 ZO 11.
6. Statystyka   5 15     2 ZO 17.
7. Wykład monograficzny do wyboru w 10       1 ZO 18.
8. Metodyka wychowania fizycznego   5 10     2 E 21.
9. Organizacja imprez sportowych   10 5     1 ZO 23.
10. Teoria i metodyka lekkoatletyki       30   2 ZO 27.
11. Teoria i metodyka piłki ręcznej       30   2 ZO 29.
12. Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Judo / Tenis w     30   2 ZO 35./36.
13. Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Kulturystyka / Fustal w     30   2 ZO 37./38.
14. Seminarium magisterskie w     15   1 Z 73.
15. Praktyka w gimnazjum     60 3 ZO 74.
Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską w
16. Przedmiot do wyboru   5 15       ZO 44.
17. Teoria i praktyka dyscypliny I   20   30   3 ZO 45.
18. Teoria i praktyka dyscypliny II   20   30   3 ZO 46.
      100 350 31    
Specjalność nauczycielska trenerem osobistym w
19. Trening zdrowotny   5 30     2 ZO 49.
20. Teoria i praktyka dyscypliny – kulturystyka   20   30   3 ZO 52.
21. Zagadnienia organizacyjno-prawne w sporcie   5 15     1 ZO 54.
22. Żywienie i wspomaganie w sporcie   10 15     1 ZO 55.
      95 365 31    
Specjalność nauczycielsko-trenerska w
23. Dyscyplina kierunkowa   30   75   4 ZO 57.
24. Żywienie   5 10     1 ZO 58.
25. Pedagogika sportu    10       1 ZO 59.
26. Biochemia sportu     10     1 ZO 60.
      105 365 31    
Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu w
27. Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej   20   30    3 ZO 66.
28. Prawne aspekty funkcjonowania związków  i organizacji sportowych   20       1 ZO 69.
29. Zarządzanie związkami i organizacjami sportowymi   15 30     3 E 70.
      110 335 31    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 3

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Fizjologia
    15     1 ZO 7.
2. Gerontopedagogika
  10 5     1 ZO 8.
3. Psychologia społeczna    15 10     2 ZO 15.
4. Wykład monograficzny do wyboru  w 10       1 ZO 19.
5. Medycyna sportowa    15 15     2 ZO 21.
6. Sporty walki, fitness (do wyboru)  w     30   2 ZO 25.
7. Teoria i metodyka pływania        30   2 ZO 28.
8. Teoria i metodyka piłki nożnej       30   2 ZO 32.
9. Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Badminton / Łyżwiarstwo w     30   2 ZO 39./40.
10. Seminarium magisterskie w      15   1 Z 73.
11. Praktyka w szkole średniej     60 3 ZO 75.
Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską w
12. Profilaktyka i promocja zdrowia   15 30     2 E 43.
13. Przedmiot do wyboru   5 15     1 ZO 44.
14. Teoria i praktyka dyscypliny I   20   30   3 ZO 45.
15. Teoria i praktyka dyscypliny II   20   30   3 ZO 46.
16. Teoria treningu dyscypliny kierunkowej     15     2 ZO 47.
      110 360 30    
Specjalność nauczycielska z trenerem osobistym w
17. Psychologia pracy z klientem   5 15     2 ZO 48.
18. Żywienie i suplementacja diety   15 25     3 ZO 50.
19. Odnowa biologiczna   5 15     1 ZO 51.
20. Teoria i praktyka dyscypliny – kulturystyka   20   30   3 ZO 52.
21. Medyczne podstawy uprawiania sportu   10 10     2 ZO 53.
      105 335 30    
Specjalność nauczycielsko-trenerska w
22. Dyscyplina kierunkowa   25 50     5 ZO 57.
23. Biomechanika sportu   5  5     1 ZO 61.
24. Psychologia sportu   10       1 ZO 44.
25. Praktyka zawodowa trenerska     30 2 ZO 77.
      95 350 30    
Specjalność nauczycielska menedżerem sportu w
26. Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej   20   30    3 ZO 66.
27. Zarządzanie finansami i sponsoring w sporcie   10 20     2 ZO 69.
28. Planowanie, organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych   10 20      2 ZO 70.
29. Praktyka menedżerska     50 2 ZO 78.
30. Praktyka zawodowa instruktorska     30 2 ZO 79.
      90 390 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 4

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Ekologia
15       1 E 5.
2. Gerokinezjologia   10 5     1 ZO 8.
3. Teoria i metodyka koszykówki
    30   2 ZO 31.
4. Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Aqua aerobik / Unihokej w     30   2 ZO 41./42.
5. Seminarium magisterskie (w tym egzamin) w     30   16 E 73.
Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską w
6. Teoria i praktyka dyscypliny I   20   30   4 E 45.
7. Teoria i praktyka dyscypliny II   20   30   4 E 46.
      65 155 30    
Specjalność nauczycielska z trenerem osobistym w
8. Teoria i praktyka dyscypliny – kulturystyka   20   30   4 E 52.
9. Teoria sportu z teorią treningu   20 20     2 ZO 56.
10. Praktyka zawodowa instruktorska     30 2 ZO 76.
      65 175 30    
Specjalność nauczycielsko-trenerska w
11. Dyscyplina kierunkowa   15   45   5 E 57.
12. Teoria sportu    5 10      1 ZO 62.
13. Fizjologia sportu      10     1 ZO 64.
14. Teoria treningu dyscypliny kierunkowej   5 15     1 ZO 65.
      50 175 30    
Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu w
15. Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej   20   30    4 E 66.
16. Public relations i wspópraca z mediami   10  20     3 ZO 71.
17. Coaching i mentoring w pracy menedżera sportu   5 10     1 ZO 72.
      60 155 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne