UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Fizjoterapia - II stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

  1. Kierunek studiów – Fizjoterapia
  2. Forma studiów – studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia
  4. Profil kształcenia – profil praktyczny
  5. Liczba semestrów – 4 semestry
  6. Liczba punktów ECTS – 120 ECTS (w tym 20 ECTS praktyki zawodowej)
  7. Łączna liczba godzin – 2255 (w tym 600 godzin praktyki zawodowej)

Sumaryczne wskaźniki ilościowe programu studiów

1. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 77
2. Łączna liczba punktów ECTS z zakresu nauk podstawowych 25
3. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym 96
4. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć do wyboru 36
5. Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując moduły kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych 9
6. Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 8
7. Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć z języka obcego 3
8. Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach z wychowania fizycznego 4
9. Łączna liczba punktów ECTS przypisana modułom zajęć powiązanym z praktycznym przygotowaniem zawodowym 15

Semestr 1

Rok akademicki 2016/2017, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język obcy
w     10   1 ZO A.1
2. Wychowanie fizyczne
w     30   1 ZO A.2
3. Metodologia badań naukowych   30       2 E A.3
4. Historia rehabilitacji   15       1 ZO B.1
5. Genetyka   30       2 ZO B.2
6. Farmakologia   30       2 ZO B.3
7. Psychologia kliniczna i psychoterapia   15 15     2 ZO B.6
8. Pedagogika specjalna   15 15     2 ZO B.7
9. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji    15 15     2 ZO B.8
10. Dydaktyka fizjoterapii   30 15     2 ZO B.9
11. Demografia i epidemiologia   15       1 ZO B.10
12. Zdrowie publiczne   15       1 ZO B.11
13. Prawo medyczne   30       2 ZO B.12
14. Zarządzanie i marketing   30       1 ZO B.14
15. Podstawy statystyki w analizie badań naukowych   15       1 ZO B.16
16. Metody specjalne fizjoterapii         60 3 ZO C.2
17. Aktywność ruchowa adaptacyjna   15   30   2 ZO C.11
18. Podstawy radiologii w fizjoterapii   5 30     2 ZO C.14
      290 235 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2016/2017, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język obcy
w     20   2 E A.1
2. Wychowanie fizyczne
w     30   1 ZO A.2
3. Ekonomia i systemy ochrony zdrowia    15       1 ZO B.13
4. Metody specjalne fizjoterapii         60 3 ZO C.2
5. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia   15     30 2 E C.3
6. Diagnostyka różnicowa w fizjoterapii   15   30   2 ZO C.4
7. Fizjoterapia w laryngologii   15     30 2 ZO C.6
8. Sport osób niepełnosprawnych   15   45   3 ZO C.8
9. Diagnostyka i terapia wad postawy   15     45 3 E C.9
10. PDW: Edukacja zdrowotna w 15 15       2 ZO D.1
PDW: Dietetyka D.2
11. PDW: Antropometria w fizjoterapii w    30         2 ZO D.3
PDW: Antropologia i biometria w fizjoterapii D.4
12. Seminarium magisterskie w     15    1 Z E.1
13. Praktyka w zakresie fizykoterapii     160 6 ZO F.1
      105 510 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     30   1 ZO A.2
2. Bioetyka   15       1 ZO B.5
3. Analiza i interpretacja artykułów naukowych     15     1 ZO B.15
4. Protetyka i ortotyka   10 20     1 ZO C.1
5. Metody specjalne fizjoterapii         60 3 ZO C.2
6. Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych   15     30 2 ZO C.5
7. Fizjoterapia w kardiochirurgii   15     20 2 ZO C.7
8. Aparatura zabiegowa i diagnostyczna w fizjoterapii       30   2 ZO C.12
9. Programowanie fizjoterapii w sporcie   15 30     2 ZO C.13
10. PDW: Reedukacja chodu w chorobach układu ruchu w 15 15      2 ZO D.5
PDW: Alternatywne met. diagnos. i terapeutyczne D.6
11. PDW: Fizjoterapia w chorobach naczyń w 15   15   2 ZO D.7
PDW: Metody specjalne w skoliozach D.8
12. PDW: Rehabilitacja sanatoryjna i uzdrowiskowa w   30     2 ZO D.9
PDW: Wellness i Spa D.10
13. PDW: Wczesna interwencja neurorozwojowa w 10 20     2 ZO D.11
PDW: Plastyczność rozwojowa układu nerwowego D.12
14. Seminarium magisterskie w     15    1 Z E.1
15. Praktyka z aktywności ruch. adaptacyjnej     120 4 ZO F.2
      110 450 28    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     20   1 ZO A.2
2. Neuroanatomia i neurofizjologia
  15   15   2 E B.4
3. Metody specjalne fizjoterapii
      40 2 E C.2
4. Drenaż limfatyczny         30 2 ZO C.10
5. PDW: Podstawy holistycznej opieki okołoporodowej w 10 20     2 ZO D.13
PDW: Elementy treningu personalnego D.14
6. PDW: Zooterapia w rehabilitacji dzieci w 10   20   2 ZO D.15
PDW: Fizjoterapia w wodzie D.16
7. Seminarium magisterskie (w tym egzamin) w     30   11 E E.1
8. Praktyka kliniczna w szpitalu (śródroczna)     320 10 ZO F.3
      35 459 32    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia (profil praktyczny)

Ramowy PROGRAM praktyk zawodowych