UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Wychowanie fizyczne - I stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

  1. Kierunek studiów – Wychowanie fizyczne 
  2. Forma studiów – studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
  4. Profil kształcenia – profil ogólnoakademicki
  5. Liczba semestrów – 6 semestrów
  6. Liczba punktów ECTS – 180~183 ECTS (w tym 8 ECTS praktyki zawodowej)
  7. Łączna liczba godzin – 2115 (w tym 150 godzin praktyki zawodowej)

Semestr 1

Rok akademicki 2014/2015, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. BHP, Ochrona własności intelektualnych, Ergonomia
  15       1 ZO 1.
2. Język obcy do wyboru: angielski / niemiecki w     45   4 ZO 4.
3. Anatomia   15 30     4 E 8.
4. Biologia   15 15     2 ZO 11.
5. Pedagogika   15 30     3 ZO 13.
6. Psychologia   15 30     3 ZO 15.
7. Historia kultury fizycznej   15 30     4 E 25.
8. Rytmika i taniec       30   1 ZO 30.
9. Teoria i metodyka gimnastyki       10   1 ZO 31.
10. Teoria i metodyka lekkoatletyki       10   1 ZO 32.
11. Teoria i metodyka piłki ręcznej   5   30   3 ZO 37.
12. Zabawy i gry ruchowe       45   3 ZO 39.
      95 305 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2014/2015, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Filozofia
15       2 ZO 3.
2. Język obcy do wyboru: angielski / niemiecki
w     45   6 E 4.
3. Socjologia   15       1 ZO 6.
4. Planowanie kariery zawodowej   10       1 ZO 7.
5. Biochemia   15 15     2 ZO 10.
6. Pedagogika   15 15     4 E 13.
7. Psychologia   15 15     3 E 15.
8. Teoria wychowanie fizycznego   15       1 ZO 17.
10. Edukacja olimpijska   15       1 ZO 22.
11. Emisja głosu     15     1 ZO 23.
12. Pierwsza pomoc przedmedyczna   2     15 2 E 28.
13. Teoria i metodyka gimnastyki       10   1 ZO 31.
14. Teoria i metodyka lekkoatletyki       10   1 ZO 32.
15. Teoria i metodyka pływania       15   1 ZO 33.
16. Teoria i metodyka siatkówki   5   30   3 ZO 35.
      122 185 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2015/2016, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Etyka
  15       2 ZO 2.
2. Podstawy dydaktyki   15 15     2 ZO 14.
3. Statystyka       15   2 ZO 16.
4. Teoria wychowanie fizycznego     15     2 ZO 17.
5. Biomechanika   15 15     2 ZO 20.
6. Higiena   10 30     4 E 24.
7. Metodyka wychowania fizycznego   10 15     2 ZO 26.
8. Teoria i metodyka gimnastyki       10   1 ZO 31.
9. Teoria i metodyka lekkoatletyki       10   1 ZO 32.
10. Teoria i metodyka pływania   3   15   2 ZO 33.
11. Teoria i metodyka koszykówki   5   30   3 ZO 34.
12. Praktyka pedagogiczna     30 2 ZO 56.
Moduł: Specjalizacja instruktorska do wyboru w              
13. Teoria i praktyka dyscypliny I   10   30   3 ZO 41.
14. Teoria i praktyka dyscypliny II   10   30   3 ZO 42.
15. Anatomia sportu     10     1 ZO 45.
      90 270 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2015/2016, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Fizjologia   15 30     4 E 12.
2. Teoria wychowanie fizycznego
  15     2 E 17.
3. Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
15   15   2 ZO 21.
4. Metodyka wychowania fizycznego   5 20     3 ZO 26.
5. Promocja zdrowia   10       1 ZO 29.
6. Teoria i metodyka gimnastyki       15   1 ZO 31.
7. Teoria i metodyka lekkoatletyki       15   1 ZO 32.
8. Teoria i metodyka pływania   3   15   2 E 33.
9. Teoria i metodyka piłki nożnej   5   30   3 ZO 36.
10. Obóz letni     60 3 ZO 55.
11. Praktyka wdrożeniowa     40 2 ZO 57.
Moduł: Specjalizacja instruktorska do wyboru w              
12. Teoria i praktyka dyscypliny I   10   15   1 ZO 41.
13. Teoria i praktyka dyscypliny II   10   15   1 ZO 42.
14. Psychologia sportu     10     1 ZO 46.
15. Biochemia sportu     7     1 ZO 47.
16. Biomechanika sportu     8     1 ZO 48.
      73 325 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 5

Rok akademicki 2016/2017, Semestr 5

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Technologie informacyjne
      30   2 ZO 5.
2. Antropologia
  15 15     3 ZO 9.
3. Wykład monograficzny w 15       1 ZO 18.
4. Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne       30   3 E 21.
5. Metodyka wychowania fizycznego   5 15     2 ZO 26.
6. Organizacja i prawo w oświacie   10       1 ZO 27.
7. Teoria i metodyka gimnastyki   5   15   2 E 31.
8. Teoria i metodyka lekkoatletyki   5   15   2 E 32.
9. Teoria sportu   15 15     4 E 38.
10. Sport zimowy do wyboru w     30   2 ZO 40.
Moduł: Specjalizacja instruktorska do wyboru w              
11. Teoria i praktyka dyscypliny I   15   20   2 ZO 43.
12. Teoria i praktyka dyscypliny II   15   20   2 ZO 44.
13. Praktyka instruktorska dyscypliny I     30 1 ZO 43.
14. Praktyka instruktorska dyscypliny II     30 1 ZO 44.
15. Fizjologia wysiłku sportowego     15     1 ZO 49.
15. Socjologia sportu     7     1 ZO 50.
16. Pedagogika sportu     8     1 ZO 51.
      95 300 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 6

Rok akademicki 2016/2017, Semestr 6

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Antropomotoryka
15 15     3 19.
2. Metodyka wychowania fizycznego
10 10     3 26.
3. Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej     80 4 ZO 58.
Moduł: Specjalizacja instruktorska do wyboru w              
4. Teoria i praktyka dyscypliny I   10   20   2 E 43.
5. Teoria i praktyka dyscypliny II   10   20   2 E 44.
6. Teoria sportu     15     1 ZO 52.
7. Teoria treningu   10 10     2 ZO 53.
      55 200 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów pierwszego stopnia na kierunku WF (profil ogólnoakademicki)