fbpx

Przygotowana przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia.
Zatwierdzona przez Dziekana Filii w Gorzowie Wielkopolskim.

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - wydanie III z listopada 2021 r.

HISTORIA ZMIAN

Lp.Nr rodziałuOpis zmianyData
1. 1.2. Aktualizacja projektów badawczych 01.02.2022

SPIS TREŚCI

1. PREZENTACJA ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ

1. 1. Historia Wydziału
1. 2. Opis Filii
1. 3. Władze Filii
1. 4. Struktura organizacyjna Filii
1. 5. Struktura procesu decyzyjnego i zakres odpowiedzialności
1. 6. Analiza SWOT

2. MISJA, WIZJA I STRATEGIA WYDZIAŁU NA LATA 2020–2025

2. 1. Zgodność misji i strategii Filii z misją i strategią Uczelni
2. 2. Wizja Wydziału w 2025 roku
2. 3. Cele strategiczne i szczegółowe

3. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE

3. 1. Ogólne informacje o systemie zapewnienia jakości kształcenia
3. 2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością kształcenia
3. 3. Wewnętrzne przepisy stanowiące podstawę funkcjonowania systemu
3. 4. Struktura instytucjonalna systemu jakości kształcenia
3. 5. Historia zmian

4. PROCESY I PROCEDURY SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

4. 1. Mapa procesów
4. 2. Spis procedur
4. 3. Spis formularzy