fbpx

rekrutacja kierunek dietetyka

Kierunek Dietetyka odpowiada na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa oraz potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży.

FORMA STUDIÓW

Studia I stopnia: 3 letnie licencjackie, prowadzone w formie stacjonarnej

 

 

O KIERUNKU

 W trakcie studiów do wyboru są dwie specjalności:

 • żywienie w sporcie,
 • dietoterapia i dietoprofilaktyka

Program kształcenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • żywienie w sporcie
 • dietetyka pediatryczna
 • dietetyka kliniczna
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa
 • żywienie osób starszych
 • żywienie w chorobach dietozależnych
 • żywienie i suplementacja w sporcie

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie dietetyki i nabywa kwalifikacje do oceny, układania i modyfikowania diety dla człowieka zdrowego i chorego oraz aktywnego fizycznie – na poziomie rekreacyjnym i profesjonalnym.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w:

 • publicznych i niepublicznych poradniach żywieniowych
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych
 • instytucjach związanych z doradztwem żywieniowym
 • firmach cateringowych
 • szkołach
 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • zakładac opieki zdrowotnej