fbpx

 

FORMA STUDIÓW

Studia II stopnia: 2 letnie magisterskie, prowadzone w formie stacjonarnej

Zasady rekrutacji

Pobierz informator

Rekrutacja - zapisz się!

 

 

 Możliwości zatrudnienia

Absolwent otrzymuje tytuł magistra wychowania fizycznego, nabywa uprawnienia nauczyciela WF.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • szkołach na wszystkich szczeblach edukacji
  • klubach sportowych
  • klubach fitness
  • stowarzyszeniach sportowych
  • ośrodkach sportu i rekreacji

O kierunku

 Student wybiera jedną z 4 specjalności*:

  • Trener osobisty

Specjalność nauczycielska z trenerem osobistym. Absolwenci nabywają kwalifikacje instruktora kulturystyki, otrzymują dyplom trenera osobistego.

  • Trener sportu

Specjalność nauczycielsko-trenerska. Absolwenci nabywają kwalifikacje trenera w wybranej dyscyplinie sportu***. Uzyskują kompetencje do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w sporcie kwalifikowanym.

  • Menedżer sportu

Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu. Absolwenci nabywają kwalifikacje instruktora sportu w wybranej dyscyplinie** i kwalifikacje do zarządzania instytucjami sportowymi w zakresie marketingu, negocjacji, public relations.

  • Promotor zdrowia

Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską i promocją zdrowia. Absolwenci uzyskują kwalifikacje instruktora sportu w wybranej dyscyplinie** oraz dodatkowo kompetencje zawodowe promotora zdrowia.

 

Licencja UEFA Grassroots C (UEFA C)

W ramach specjalizacji instruktorskiej z piłki nożnej istnieje możliwość uzyskania licencji UEFA Grassroots C (UEFA C). Jest ona podstawą do zatrudnienia w klubach sportowych i szkółkach piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz zdobywania kolejnych szczebli kariery trenerskiej.

 

* Utworzenie modułu oraz specjalizacji instruktorskiej lub trenerskiej uwarunkowane jest liczbą chętnych.
** Dyscypliny sportu do wyboru w ramach specjalizacji instruktorskiej: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, pływanie, tenis, lekka atletyka, gimnastyka, fitness, akrobatyka sportowa, kulturystyka, wioślarstwo i kajakarstwo.
*** Dyscypliny sportu do wyboru w ramach specjalizacji trenerskiej: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, pływanie, tenis, lekka atletyka, wioślarstwo i kajakarstwo.

{/tabs}