Studia II stopnia: 2-letnie magisterskie

FORMA STUDIÓW

Zajęcia na kierunku Wychowanie fizyczne prowadzone są na studiach II stopnia w formie stacjonarnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci tego kierunku nabywają niezbędne kwalifikacje w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokajania potrzeb związanych z rozwojem psychomotorycznym. Studenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonej specjalności.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:

Absolwenci otrzymują tytuł magistra wychowania fizycznego. Uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach edukacyjnych wszystkich szczebli oraz jako specjaliści kultury fizycznej w instytucjach oświatowych, administracji samorządowej i państwowej, służbach mundurowych oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu.