Studia I stopnia: 3-letnie licencjackie

FORMA STUDIÓW

Zajęcia na kierunku Wychowanie fizyczne prowadzone są na studiach I stopnia w formie stacjonarnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci tego kierunku nabywają niezbędne kwalifikacje w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokajania potrzeb związanych z rozwojem psychomotorycznym. Studenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonej specjalności.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:

  • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF na wszystkich szczeblach edukacji,
  • kompetencje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu.