I Gorzowski Festiwal Nauki zorganizowany przez Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej przeszedł już do historii, ale na pewno dla wielu gorzowskich uczniów stał się inspiracją do poszukiwań swojego kierunku nauki i do odważnych kroków ku samorozwojowi i wymarzonej przyszłości. Święto nauki w naszym mieście przyciągnęło tłumy gimnazjalistów, licealistów i studentów. Była to wspaniała okazja do zaprezentowania możliwości badawczych i naukowych uczelni, a także wspaniała okazja do przybliżenia osiągnieć nauki szerokiemu gronu osób.

Organizatorzy Gorzowskiego Festiwalu Nauki zaprosili wybitnych naukowców, którzy w przystępny i interesujący sposób przedstawili wyniki swoich badań i naukowych inspiracji. Wśród nich:

Panią prof. dr hab. Magdalenę Fikus, profesor biologii molekularnej, wykładowcę wielu prestiżowych uczelni, wybitną popularyzatorka nauki, współtwórczyni, współorganizatorkę i przez wiele lat przewodnicząca Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie (21 edycji), członka międzynarodowego stowarzyszenia EUSCEA, przewodniczącą Rady Upowszechniania Nauki PAN, członka Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Pani Profesor w podczas wykładu w wyjątkowy sposób odpowiedziała na pytanie: Czy należy bać się genów?

Pana prof. dra hab. Jana Gawęckiego, profesora zwyczajnego w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hc Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, autora publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu fizjologii i higieny żywienia, uznanego autora podręczników akademickich, członka Prezydium Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. Pan Profesor ukazał anatomię przewodu pokarmowego jako źródło wskazówek żywieniowych.

Pana prof. dra hab. Jana Celichowskiego, neurofizjologa, zajmującego się jednostkami ruchowymi mięśni szkieletowych, cechami ich skurczu, elektromiografią i mechanomiografią, a także motoneuronami oraz unerwieniem i receptorami mięśni szkieletowych, prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i prorektor ds. nauki AWF w Poznaniu. Pan Profesor zaciekawił uczestników Festiwalu tematem: Czy mięśnie szkieletowe wykazują płciowe różnice?  

Panią dr hab. Dorotę Bukowską, profesora nadzwyczajnego w Katedrze Neurobiologii AWF w Poznaniu, której aktywność naukowa koncentruje się na badaniu połączeń neuronalnych pnia mózgu i móżdżku oraz rdzenia kręgowego, wykładowczyni Festiwali Nauki w Poznaniu. Pani Profesor podjęła ciekawy i kontrowersyjny temat wykładu: Czy możemy być młodzi do późnej starości?

Pana dra hab. Ludwika Lipnickiego, lichenologa, emerytowanego prof. AWF Poznań, obecnie prof. nadzw. AJP w Gorzowie Wlkp. Pan Profesor podczas swojego wykładu podjął temat ochrony przyrody w USA na przykładzie Parku Narodowego Yellowstone.

Wykłady odbywały się w tłumnie zgromadzonej auli ZWKF i były przeplatane zajęciami warsztatowymi w nowym budynku Fizjoterapii. Uczestnicy festiwalu mieli okazję aktywnego uczestniczenia w ciekawie nazwanych warsztatach (takich jak: „Miej oko na pasożyta”, „Chemiczne skarby roślin”, „Dotyk – co i jak czujemy?”, Światło w służbie nauki”, Sięgając DNA”,  „Płaski brzuch bez brzuszków”, „Co Twoja stopa może Ci powiedzieć?”, „Toaletowy savoir-vivre”, i wiele innych) i przede wszystkim w wyjątkowy sposób przeprowadzonych przez pracowników Wydziału.

Wśród wielu atrakcji naukowego święta w Naszej Uczelni były dwie wystawy fotograficzne: „W królestwie grzybów i śluzowców” - autorstwa Roberta Puciata oraz „Tajemniczy świat porostów” – pracownika ZWKF, dra Piotra Grochowskiego.

Zapraszamy na relację video z Gorzowskiego Festiwalu Nauki: