fbpx

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KOMISJA PROGRAMOWA

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE

ZESPÓŁ DS. OCENY BAZY DYDAKTYCZNEJ