SENAT UCZELNI

 • dr hab. Piotr Żurek
 • dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn
 • stud. Katarzyna Mrzywka

RADA PROGRAMOWA

 • dr hab. Leszek Zguczyński

KOMISJE SENACKIE

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn
 • dr hab. Piotr Żurek

Senacka Komisja ds. Nagród i Wyróżnień

 • prof. dr hab. Tomasz Jurek
 • dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn

Uczelniana Komisja Wyborcza

 • dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach

KOMISJE REKTORSKIE

Komisja Stypendialna

 • dr Piotr Wójciak
 • mgr Bogusława Adamska
 • stud. Gabriela Łabędź

Odwoławcza Komisja Stypendialna

 • dr hab. Leszek Zguczyński

Uczelniana Komisja Socjalna Pracowników

 • mgr Bogusława Adamska
 • mgr Jolanta Biernacka
 • Renata Szulżyk
 • mgr Magdalena Trzeciak-Witkowiak

Komitet Wydawniczy

 • prof. dr hab. Tomasz Jurek

Rada Biblioteczna

 • dr Grażyna Sopalak
 • mgr Jolanta Biernacka

 

Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów

 • dr Marzena Tomaczak