fbpx
Akty prawne powszechnie obowiązujące

Akty prawne wewnętrznie obowiązujące

Wewnętrzne przepisy konstytuujące wewnętrzny system zapewnienia jakości:

Wewnętrzne przepisy dotyczące programów studiów:

Wewnętrzne przepisy dotyczące rekrutacji:

  • Uchwała Senatu AWF w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii [regulacje ustalane odrębnie dla danego roku akademickiego]
  • Uchwała Senatu AWF w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu [regulacje ustalane odrębnie dla danego roku akademickiego]
  • Zarządzenie Rektora AWF w sprawie przeprowadzenia rekrutacji na studia [regulacje ustalane odrębnie dla danego roku akademickiego]
  • Zarządzenie Rektora AWF w sprawie szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok studiów [regulacje ustalane odrębnie dla danego roku akademickiego]
  • Zarządzenie Rektora AWF w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w AWF w Poznaniu [regulacje ustalane odrębnie dla danego roku akademickiego]
  • Uchwała Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rekrutacji na studia [regulacje ustalane odrębnie dla danego roku akademickiego]

Wewnętrzne przepisy dotyczące toku studiów:

Wewnętrzne przepisy dotyczące pomocy udzielanej studentom w procesie kształcenia: