Olimpiada Specjalna Gimnastyka icon„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku” – tymi słowami 26 marca 2015 r. dokonano uroczystego otwarcia 2 Lubuskiej Olimpiady Specjalnej w Gimnastyce. Zawody zorganizował Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. w ramach współpracy z naszą uczelnią.

Do udziału zgłoszono młodzież z 8 ośrodków kształcenia specjalnego z północnej części województwa lubuskiego.

Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału we współzawodnictwie sportowym. Dlatego wynik sportowy nie był najważniejszy. Obsadę sędziowską oraz opiekę nad dziećmi pełnili pracownicy ZWKF oraz studenci III r. TiR za co w imieniu dzieci serdecznie dziękuję.

Piotr Wójciak