info iconW nawiązaniu do nieprawdziwych informacji dotyczących utworzenia Akademii Gorzowskiej rozpowszechnianych za pośrednictwem przedstawicieli władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. informuję o następujących faktach:

 1. W dniu 27 marca 2015 roku w siedzibie Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze spotkali się przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. w celu podpisania porozumienia dotyczącego utworzenia Akademii Gorzowskiej. Tylko rektor AWF prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński podpisał się pod tym porozumieniem. Władze PWSZ nie zdecydowały się na ten krok.

  Według porozumienia przygotowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego, nie ma żadnego zagrożenia dla PWSZ, że po połączeniu z ZWKF ta uczelnia zostanie obciążona zobowiązaniami wynikającymi z realizacji inwestycji budynku fizjoterapii. Zgodnie z umową rozliczenie projektu ciąży na beneficjencie, którym jest AWF a termin ostatecznego rozliczenia wydatków tej inwestycji mija 30 września 2015 roku.

 2. Rektor AWF od wielu miesięcy informuje władze PWSZ, że jest zwolennikiem utworzenia Akademii Gorzowskiej, ale według jasnych, czytelnych przepisów, które byłyby korzystne dla przyszłej uczelni wyższej. Tymczasem władze PWSZ powtarzają, że chcą włączenia ZWKF we własne struktury. Pragnę wyjaśnić, że włączenie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF w struktury PWSZ oznaczałoby utratę uprawnień do doktoryzowania posiadanych przez gorzowski Wydział. Ponowne ich uzyskanie wymagałoby zgody Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To wydłużyłoby procedurę tworzenia przyszłej akademii. Gdyby PWSZ posiadała choć jedno uprawnienie do doktoryzowania, wówczas sprawa tworzenia nowej szkoły wyższej przebiegałaby bez takich problemów. Powtarzanie tez typu „Uprawnienia nawet jak się straci, to można je reaktywować” (dr A. Wołoszyn) uważam, za zbyt lakoniczne w ustach pracownika szkoły wyższej.

 3. Nieprawdziwe są także rozpowszechniane przez przedstawicieli PWSZ w gorzowskich mediach informacje, jakoby poznańska uczelnia uzyskała korzyści materialne na budowę nowego budynku dydaktycznego w Poznaniu, w zamian za zgodę na odłączenie wydziału gorzowskiego. Powtarzanie o wpływie Kazimierza Marcinkiewicza na inwestycję jest nierealne, gdyż funkcję premiera pełnił do lipca 2006 roku, natomiast rektorem AWF w Poznaniu był wówczas prof. Tadeusz Rychlewski.

  Tymczasem dopiero w 2007 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego uznał budowę nowego budynku dydaktycznego dla Wydziału Turystyki i Rekreacji w poznańskim AWF, za projekt kluczowy dla rozwoju regionu i włączył go do Wielkopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowę z Akademią Wychowania Fizycznego władze Województwa Wielkopolskiego podpisały w 2009 roku. Uczelnia 75 procent dofinansowania otrzymała ze środków Unii Europejskiej, a pozostałą kwotę wyłożyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 4. Niezrozumiałe jest także powtarzanie sformułowania przez władze PWSZ, że „nie będzie to (porozumienie – domyślnie) polegało na tym, że wyprowadzone zostaną pieniądze z Województwa Lubuskiego do Poznania, a nam zostanie szansa, aby utworzyć Akademię Gorzowską” (kanclerz PWSZ Roman Gawroniak).

  Obiekty budowane z wielkim trudem przez poznański AWF na terenie Gorzowa Wlkp. odmieniają oblicze miasta. Aby dokończyć budynek fizjoterapii uczelnia sprzedała miastu Gorzów dwa swoje obiekty halę sportową i stadion lekkoatletyczny za kwotę 7 milionów złotych. Wcześniej przekazała nieodpłatnie Przystań Wioślarską o wartości 10 mln zł, z czego 7 milionów zł na budowę tego obiektu uczelnia uzyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a 3 miliony zł wyłożyło miasto. Nowoczesny budynek fizjoterapii wraz z estetycznym otoczeniem również będzie służył mieszkańcom Gorzowa. Rozliczenie projektu przez beneficjenta, którym jest AWF, jest niezbędne do zamknięcia inwestycji i nie ma innych możliwości prawnych pominięcia tych procedur.

 5. Nieprawda jest, że AWF nie jest w stanie przeprowadzić sprawnie inwentaryzacji swoich obiektów, aby je szybko włączyć w struktury PWSZ. Obiekty AWF są zinwentaryzowane, ale na ich przekazanie innej jednostce potrzebna jest zgoda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Skarbu.


O wszystkich powyższych argumentach wiedzą władze PWSZ, więc rozpowszechnianie przez nich nieprawdziwych informacji, świadczy o złej woli i zamiarze świadomego wprowadzania w błąd opinii publicznej.

Z poważaniem,
Mariola Kuroczycka
Rzecznik prasowy
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu