wspolpraca awf poznanBiuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, że po raz kolejny istnieje możliwość ubiegania się przez uczelnię o dofinansowanie mobilności studentów i pracowników uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS).

O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników mogą ubiegać się polskie uczelnie posiadające Kartę Erasmusa+ dla Szkolnictwa Wyższego. Uprawniony okres trwania pojedyńczego projektu może wynosić 15 miesięcy (1 lipca 2015 - 30 września 2016 r.) Wymiana pracowników może dotyczyć: wyjazdów polskich nauczycieli akad. do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców, przyjazdów nauczycieli akad. z uczelni partnerskich Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdów w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach poszerzających wiedzę w danej dziedzinie. Krajami-Darczyńcami są: Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein. Podstawą złożenia wniosku jest współpraca z uczelniami w/w krajow.

Osoby mające kontakty z uczelniami z tych krajów lub zainteresowane rozwijaniem współpracy z uczelniami w tym obszarze proszeni są o kontakt z BWZ do 20 marca br.