UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

FAQ

SESJA DYPLOMOWA

Czy mogę zmienić/poprawić temat pracy dyplomowej?

Aby wprowadzić zamianę w temacie pracy dyplomowej student składa stosowny wniosek do Dziekana Wydziału dra hab. Leszka Zguczyńskiego. Przed złożeniem wniosek musi zostać zaopiniowany przez promotora.

Co należy złożyć do końca sesji egzaminacyjnej w dziekanacie?

• Indeks wraz z kartą egzaminacyjną, z wszystkimi wpisami wymaganymi do zaliczenia roku.

Proszę pamiętać, aby przed zdaniem indeksu uzupełnić 90 stronę!

• Zaległe potwierdzenia wpłat za powtarzania przedmiotów / semestrów.

• Kartę obiegową.

Ile należy złożyć egzemplarzy pracy dyplomowej?

3 egzemplarze pracy dyplomowej w wersji papierowej, po pozytywnej weryfikacji w programie antyplagiatowym

• 2 egzemplarze jednostronnie drukowane, w twardej oprawie – dla promotora i recenzenta (oddawany dyplomantowi po egzaminie dyplomowym).

• 1 egzemplarz drukowany dwustronnie i oprawiony w miękką oprawę z grzbietem zgrzewanym (nie bindowanym) wraz z wersją elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną na płycie CD-ROM

Jaki format pliku należy wgrać na płytę CD z pracą dyplomową?

Pracą dyplomową należy zapisać na płycie CD-ROM w formacie .doc, .docx, .odt oraz dodatkowo w formacie .pdf (czyli dwa osobne pliki). Płyta powinna być umieszczona w foliowej koszulce samoprzylepnej i odpowiednio opisana (imię i nazwisko, numer albumu, tytuł pracy.

Jakie oświadczenia powinna zawierać papierowa wersja pracy dyplomowej?

• Oświadczenie autora pracy dyplomowej, że praca została napisana samodzielnie.

• Oświadczenie autora pracy dyplomowej dotyczące praw autorskich i danych osobowych.

• Oświadczenie autora pracy dyplomowej, na udostępnienie pracy dyplomowej.

• Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony.

Oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej uczelni w zakładce Student/Sesja dyplomowa/Pliki do pobrania oraz należy umieścić na końcu każdego egzemplarza pracy dyplomowej.

Ile należy dostarczyć zdjęć do dyplomu, legitymacji instruktorskich? Jakie powinny mieć wymiary?

4 zdjęcia (do dyplomu i odpisów) w wymiarach 4,5 x 6,5 cm.

Studenci II stopnia specjalności nauczycielsko-trenerskiej – dodatkowo 1 fotografię do dyplomu trenera II klasy o wymiarach 4,5 x 6,5 cm.

Studenci specjalności instruktorskich – dodatkowo 1 lub 2 fotografie formatu legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm do legitymacji instruktorskiej.

Jak jest opłata za dyplom ukończenia studiów?

Opłata za dyplom wynosi 60 zł. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto studenta. Numer konta można sprawdzić, logując się do panelu studenta w Wirtualnym Dziekanacie. Należy pamiętać, że numery kont na każdym kierunku i stopniu studiów są inne. Przy regulowaniu należności prosimy w tytule wpłaty podać nazwisko i imię, nr albumu, kierunek i rok studiów oraz umieścić dopisek – "opłata za dyplom".

Po uiszczeniu opłaty student zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do dziekanatu.

Czy jest możliwość uzyskania odpisu dyplomu w języku obcym?

Tak, odpłatnie. Opłata wynosi 40zł. Aby uzyskać odpis w języku obcym należy złożyć w dziekanacie stosowny wniosek z dołączeniem potwierdzenia wpłaty oraz 1 zdjęcia w wymiarach 4,5x6,5 cm (jak do dyplomu).

Z ilu pytań będzie składał się egzamin dyplomowy?

Egzamin dyplomowy składa się z trzech pytań, w tym:

• 1 losowego pytania z zakresu obszaru tematycznego pracy. (Dyplomant przygotowuje się z takiego zakresu materiału, jaki został opracowany dla Zakładu/Pracowni jego promotora).

• 2 pytań z zakresu problematyki pracy dyplomowej (po jednym od promotora i recenzenta)


SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Co oznaczają poszczególne współczynniki podobieństwa otrzymane w Raporcie?

Współczynniki podobieństwa:

• określają, w jakim procencie praca składa się z fragmentów identycznych z wykrytymi w innych tekstach,

• są stosunkiem liczby wyrazów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby wyrazów w badanym dokumencie.

5 współczynników podobieństwa:

1) Współczynnik podobieństwa 1 określa jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe odnalezione w Bazie uczelni macierzystej, w bazach innych uczelni, w bazie Refbooks i zasobach Internetu. Służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy.

2) Współczynnik podobieństwa 2 określa jaką część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w ww. bazach (wyłączając Bazę Aktów Prawnych) o długości 25 wyrazów lub dłuższych. Służy do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń

3) Współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do współczynnika 1 z uwzględnieniem wszystkich fraz o długości 8 wyrazów odnalezionych przez System w Bazie Aktów Prawnych.

4) Współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany analogicznie do współczynnika 2 z uwzględnieniem wszystkich fraz o długości 25 wyrazów odnalezionych przez System w Bazie Aktów Prawnych.

5) Współczynnik podobieństwa 5 oznacza jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych o długości wyrazów co najmniej 8 wyrazów.

Jaka jest dopuszczalna wartość współczynników podobieństwa?

Dwa pierwsze współczynniki podobieństwa należą do najważniejszych oraz nie powinny przekraczać w przypadku współczynnika pierwszego 50% a współczynnika drugiego 5%.

Co oznaczają poszczególne kolory występujące w treści Raportu podobieństwa?

• zielony – fragmenty pochodzące z zasobów Internetu

• pomarańczowy - fragmenty pochodzące z Refbooks

• czerwony - fragmenty pochodzące z bazy macierzystej i z baz innych uczelni

• niebieski kolor tła - fragmenty odnalezione w dokumentach pochodzących z Bazy Aktów Prawnych (BAP)

• żółty kolor tła – znaki pochodzące z alfabetu innego niż łaciński mogące świadczyć o próbie ukrycia dokonanych zapożyczeń

Kiedy student może dodać pracę dyplomową do systemu ASAP?

Po ostatecznym zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez promotora.

Ile razy można dodać pracę dyplomową do systemu ASAP?

Dwa razy. Trzecie wprowadzenie pracy jest płatne. Opłata wynosi 20,91 zł. Opłata za kolejne (trzecie) wprowadzenie pracy dyplomowej do Systemu jest uiszczana przez Studenta poprzez system płatności internetowych udostępnionych przez operatora Systemu Antyplagiatowego za pośrednictwem Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac.

Jaki jest maksymalny czas oczekiwania na wyniki Raportu podobieństwa?

Maksymalny standardowy czas porównywania jednego badanego dokumentu wynosi dwa dni robocze.

Co zrobić w przypadku, gdy Raport nie pojawia się po upływie wskazanego terminu?

Należy zgłosić wystąpienie problemu technicznego z przetwarzanym dokumentem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tematem maila: „AWF Poznań, ZWKF: Imię Nazwisko”.

Co należy wydrukować z systemu ASAP?

Z systemu ASAP można wydrukować: Oświadczenie nr A oraz Opinię Promotora.

Pozostałe dwa oświadczenia, czyli Oświadczenie autora pracy oraz Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej należy pobrać ze strony internetowej uczelni w zakładce Student/Sesja dyplomowa/Pliki do pobrania.

Czy wersja pracy dyplomowej wprowadzana do ASAP powinna zawierać oświadczenia?

Nie. Praca dyplomowa wprowadzona do ASAP nie powinna zawierać oświadczeń. Ich umieszczenie może spowodować zwiększenie współczynnika podobieństwa z innymi pracami.

Jak wpisać tytuł pracy dyplomowej?

Tytułu pracy dyplomowej w systemie ASAP nie należy wpisywać drukowanymi literami!

Czy tytuł pracy dyplomowej należy wpisać również w języku angielskim?

Tak.