UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Analiza wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych

2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 udało się uniknąć – charakterystycznych dla roku ubiegłego – błędów obliczeniowych. Nauczyciele poddali analizie zarówno oceny z prac zaliczeniowych jak i egzaminacyjnych.

Tym razem jednak należy zwrócić uwagę na dwie inne kwestie:

  • wiele analiz z ocen pozbawionych jest wniosków końcowych, tym bardziej, że są one nieodzowne w przypadkach przedmiotów, z których oceny niedostateczne stanowią więcej niż 51%. Konieczne jest wówczas opracowanie programu naprawczego;
  • w toku głębszych analiz nad wynikami prac końcowych dużo bardziej zasadne byłoby sporządzanie zestawień procentowych osobno dla każdego terminu zaliczenia / egzaminu. Nie zostało również doprecyzowane jak dokonywana ma być analiza przedmiotów, które realizowane są przez dwa semestry lub nawet dwa lata studiów (np. zajęcia specjalizacyjne). Część nauczycieli bowiem poddało opracowaniu jedynie ostatni semestr. Odnosząc się do przykładu, taki przedmiot może zatem przez trzy semestry być rozliczany na 70% ocen niedostatecznych, zaś w ostatnim semestrze wykazany na jedynie 10%.

Konieczne są zatem doprecyzowanie zasad wypełniania analiz oraz przeprowadzenie szkolenia nauczycieli akademickich.

Tab. 1. Podsumowanie wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla studiów pierwszego stopnia

 

Łączna liczba ocen

Liczba ocen
Ndst
(2,0)
Dst
(3,0)
Dst plus (3,5) Db
(4,0)
Db plus
(4,5)
Bdb
(5,0)
Wychowanie Fizyczne
(studia stacjonarne)
1019 35 365 187 206 68 128
Procent ocen (%) 6,38 35,82 18,35 20,22 6,67 12,56
Fizjoterapia
(studia stacjonarne)
3642 361 575 343 797 414 1152
Procent ocen (%) 9,91 15,79 9,42 21,88 11,37 31,63
RAZEM 2518 426 940 530 1003 482 1280
Procent ocen (%) 9,14 20,17 11,37 21,52 10,34 27,46

Uwzględniając 5755 ocen wystawionych łącznie na wszystkich stopniach i kierunkach studiów stwierdzono, że występuje przewaga ocen dobrych i bardzo dobrych. Oceny niedostateczne stanowią przeszło 7% wszystkich ocen, czyli o 1% więcej niż w poprzednim roku. Najgorzej pod tym względem wypadli studenci studiów pierwszego stopnia kierunku Fizjoterapia, dla których odsetek ocen poniżej 3 wyniósł ok. 10%, głównie z przedmiotów takich jak Anatomia prawidłowa człowieka, Psychologia, Fizjologia, Fizjoterapia w dysfunkcjach narządów ruchu oraz Zaopatrzenie ortopedyczne. Studenci pierwszego stopnia Wychowania fizycznego największe trudności z zaliczeniem mieli z przedmiotów Anatomia, Teoria i metodyka gimnastyki oraz Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne. Z kolei na studiach drugiego stopnia wszyscy studenci uzyskali oceny pozytywne.

Analizę porównawczą ocen w poszczególnych latach akademickich będzie można sporządzić po zamknięciu pełnego cyklu raportów, tj. w roku akademickim 2016/2017.

Rys. 1. Zestawienia procentowe ocen z prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studiów pierwszego stopnia

analiza ocen WF I st

analiza ocen Fiz

Tab. 2. Podsumowanie wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla studiów drugiego stopnia

 

Łączna liczba ocen

Liczba ocen
Ndst
(2,0)
Dst
(3,0)
Dst plus (3,5) Db
(4,0)
Db plus
(4,5)
Bdb
(5,0)
Wychowanie Fizyczne
(studia stacjonarne)
658 0 145 78 146 94 195
Procent ocen (%) 0,00 22,04 11,85 22,19 14,29 29,64
Wychowanie Fizyczne
(studia niestacjonarne)
436 0 105 66 138 30 97
Procent ocen (%) 0,00 24,08 15,14 31,65 6,88 22,25
RAZEM 1094 0 250 144 284 124 292
Procent ocen (%) 0,00 22,85 13,16 25,96 11,33 26,69

Rys. 2. Zestawienia procentowe ocen z prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studiów drugiego stopnia

analiza ocen WF II stanaliza ocen WF II st N

2014/2015

Na wstępie należy zaznaczyć, że raporty z analizy wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych były wypełniane po raz pierwszy. W związku z powyższym nie zdołano uniknąć kilku błędów. Część nauczycieli nie zwróciła uwagi, że suma procentów za poszczególne oceny powinina wynieść 100. Zdarzały się bowiem przypadki, w których wspomniana suma wyniosła 96% lub 102%. Przyczyn należy upatrywać m.in. w niekonsekwentnym zaokrąglaniu wartości po przecinku, choć nie można również wykluczyć zwykłych omyłek obliczeniowych. Należałoby uszczegółowić zasady przeliczania wartości procentowych. Dobrym pomysłem mogłoby być wprowadzenie – stosowanego przez część wykładowców – zapisu zarówno procentowego jak i liczbowego, co pozwoliłoby na dokładniejszą weryfikację poprawności wyliczeń.

Należy również zasygnalizować, że analiza ocen została przeprowadzona z uwzględnieniem wyłącznie jednej formy sprawdzenia wiedzy. Większość nauczycieli prowadzących przedmioty kończące się egzaminem nie prześledziła zaliczenia końcowego ćwiczeń. Trudno jednak dopatrzyć się przyczyn tego pominięcia.

Przygotowanie przez wykładowców analizy porównawczej ocen z wynikami zaliczeń i egzaminów z roku poprzedniego nie było możliwe z uwagi na nowość przedmiotowych procedur. Pierwsze wnioski będzie można opracować po zakończeniu roku akademickiego 2015/2016.

Tab. 1. Podsumowanie wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla studiów pierwszego stopnia

 

Łączna liczba ocen

Liczba ocen
Ndst
(2,0)
Dst
(3,0)
Dst plus (3,5) Db
(4,0)
Db plus
(4,5)
Bdb
(5,0)
Wychowanie Fizyczne
(studia stacjonarne)
556 17 143 53 118 43 182
Procent ocen (%) 3,07 25,71 9,57 21,14 7,79 32,72
Wychowanie Fizyczne
(studia niestacjonarne)
18 0 0 0 0 0 18
Procent ocen (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Turystyka i Rekreacja
(studia stacjonarne)
53 0 4 4 18 5 22
Procent ocen (%) 0,00 7,50 7,50 34,25 9,75 41
Fizjoterapia
(studia stacjonarne)
1891 148 284 153 438 183 685
Procent ocen (%) 7,83 15,02 8,09 23,16 9,68 36,22
RAZEM 2518 165 431 210 574 231 907
Procent ocen (%) 11,40 29,77 14,50 39,64 15,95 62,64

Uwzględniając 3111 ocen wystawionych łącznie na wszystkich stopniach i kierunkach studiów stwierdzono, że występuje przewaga ocen bardzo dobrych i dobrych. Zaliczenia, tj. oceny min 3, nie uzyskało przeszło 5% studentów. Najgorzej pod tym względem wypadli studenci studiów pierwszego stopnia kierunku Fizjoterapia, dla których odsetek ocen poniżej 3 wyniósł około 8%, głównie z przedmiotów takich jak Anatomia prawidłowa człowieka, Fizjoterapia w kardiologii i pulmonologii, Biochemia i Dietetyka. Studenci pierwszego stopnia Wychowania fizycznego największe trudności z zaliczeniem mieli z przedmiotów Fizjologia i Filozofia. Z kolei na studiach drugiego stopnia tylko 4 studentów nie uzyskało oceny pozytywnej z przedmiotu Metodologia badań naukowych

Rys. 1. Zestawienia procentowe ocen z prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studiów pierwszego stopnia

analiza ocen WF I st

analiza ocen TiRanaliza ocen Fiz

Tab. 2. Podsumowanie wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla studiów drugiego stopnia

 

Łączna liczba ocen

Liczba ocen
Ndst
(2,0)
Dst
(3,0)
Dst plus (3,5) Db
(4,0)
Db plus
(4,5)
Bdb
(5,0)
Wychowanie Fizyczne
(studia stacjonarne)
335 0 42 24 49 23 197
Procent ocen (%) 0,00 12,55 7,18 14,72 6,78 58,77
Wychowanie Fizyczne
(studia niestacjonarne)
258 4 26 12 52 11 153
Procent ocen (%) 1,62 9,91 4,77 20,22 4,08 59,40
RAZEM 593 4 68 36 101 34 350
Procent ocen (%) 0,67 11,47 6,07 17,03 5,73 59,02

Rys. 2. Zestawienia procentowe ocen z prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studiów drugiego stopnia

analiza ocen WF II stanaliza ocen WF II st N