UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Analiza stopnia osiągnięcia przez studentów założonych przedmiotowych efektów kształcenia

2015/2016

Zgodnie z procedurą monitorowania osiąganych efektów kształcenia w roku akademickim 2015/16 przeprowadzono ankietyzację na wszystkich kierunkach i poziomach studiów.

Analiza wyników raportów pozwala stwierdzić, że na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku Wychowanie fizyczne studentom udało się zrealizować wszystkie zakładane w ramach przedmiotów efekty kształcenia. Studenci pozostałych kierunków studiów (Fizjoterapia oraz studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Wychowania fizycznego) osiągnęli efekty w 99%. Co istotne w wielu ankietach, w których studenci zaznaczyli nieosiągnięcie danego efektu kształcenia, nie wskazano prawdopodobnych przyczyn tego stanu. Trudno zatem wyciągnąć właściwe wnioski. Należy zdecydowanie zwrócić uwagę studentom na niezbędny aspekt uzasadniania opinii.

Nauczyciele wśród przyczyn trudności w osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia wymienili:

 • niską frekwencję na wykładach;
 • brak systematycznej nauki przez studentów;
 • brak chęci do samodoskonalenia i pogłębiania własnej wiedzy;
 • zbyt małą liczbę godzin dydaktycznych przypadających na przedmiot;

Wśród działań naprawczych wytypowano m.in.:

 • wprowadzenie zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu realizowanego w formie wykładów (Zaopatrzenie ortopedyczne na kierunku Fizjoterapia);
 • zwiększenie liczby godzin (Teoria i metodyka piłki ręcznej i koszykówki na kierunku Wychowanie fizyczne).

Wyżej zaproponowane zmiany zostały przekazane właściwym komisjom programowym.

W oparciu o raporty z analizy stopnia osiągnięcia przez studentów założonych przedmiotowych efektów kształcenia sporządzanych przez kierowników zakładów lub katedr nie zgłoszono ani jednego wniosku o zmianę efektów kształcenia w kartach przedmiotu.

2014/2015

Zgodnie z procedurą monitorowania osiąganych efektów kształcenia w roku akademickim 2014/15 przeprowadzono ankietyzację na wszystkich kierunkach i poziomach studiów.

Analiza wyników raportów pozwala stwierdzić, że na studiach drugiego stopnia kierunku Wychowanie fizyczne i studiach pierwszego stopnia Turystyki i Rekreacji studentom udało się zrealizować wszystkie zakładane w ramach przedmiotu efekty kształcenia. Studenci kierunku Fizjoterapia osiągnęli efekty w 98%, zaś studenci pierwszego stopnia Wychowania fizycznego w 99%. Jedynie studenci Fizjoterapii wskazywali w ankietach prawdopodobną przyczynę jaką były – w ich ocenie – niewłaściwe warunki do prowadzenia zajęć. W tym miejscu należałoby wyjaśnić, że baza dydaktyczna w trakcie roku akademickiego 2014/15 została pomniejszona o obiekt Przystani Wioślarskiej, na której odbywała się spora część zajęć klinicznych z zakwestionowanych przedmiotów. Z tego powodu dydaktyka musiała zostać tymczasowo przeniesiona do sali w Domu Studenta. Sytuacja powinna jednak ulec poprawie w wyniku oddania do użytku w październiku 2015 r. zmodernizowanego i specjalistycznie wyposażonego Budynku Dydaktycznego Fizjoterapii. Inne jednostkowe uwagi nie były reprezentatywne.

Nauczyciele wśród przyczyn trudności w osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia wymienili:

 • niską frekwencję na wykładach;
 • brak systematycznej nauki przez studentów;
 • brak chęci do samodoskonalenia i pogłębiania własnej wiedzy;
 • słaby poziom kandydatów na studia;
 • zbyt duże grupy studenckie;
 • mały kontakt z pacjentem podczas zajęć klinicznych.

Wśród działań naprawczych wytypowano m.in.:

 • zmniejszenie liczby grup studenckich;
 • powrót do egzaminów wstępnych na studia;
 • częstsza weryfikacja wiedzy poprzez sprawdzanie stopnia przygotowania studentów do zajęć;
 • częstsza organizacja zajęć na oddziałach szpitalnych.

Wniosek o usunięcie w karcie przedmiotu jednego z założonych efektów kształcenia zgłoszono jedynie dla przedmiotu Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, realizowanego na kierunku Fizjoterapia, ze względu na jego realizację przez przedmiot Fizjoterapia w pediatrii. Efekt dotyczył nabycia umiejętności postępowania z noworodkiem i zastosowania podstawowych zabiegów fizjoterapeutycznych na noworodku.