UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Proponowane działania naprawcze

2015/2016

W roku akademickim 2015/16 stwierdza się niewielkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu jakości kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, które jednak wynikają głównie z niemożności wprawnej realizacji działań naprawczych zaproponowanych jeszcze w podsumowaniu roku akademickiego 2014/15. W ramach poszczególnych procedur WSZJK zrealizowano większość założonych działań, ostatecznie zgromadzono część dokumentacji oraz sporządzono stosowny raport końcowy. Proponowane działania naprawcze to:

 • cykliczne szkolenia nauczycieli akademickich na temat procedur i zasadności WSZJK oraz powtórne szkolenie z ASAP;
 • stworzenie harmonogramów zadań;
 • uszczegółowienie zasad wypełniania raportów z analizy ocen;
 • wprowadzenie wymogu opracowywania programów naprawczych z przedmiotów, z których studenci otrzymali ponad 50% ocen niedostatecznych;
 • częstsze spotkania z interesariuszami zewnętrznymi Wydziału;
 • weryfikacja treści niektórych kart przedmiotów pod kątem ich uatrakcyjnienia;
 • aktywizacja studenckich kół naukowych oraz nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w regionie w celu organizacji dodatkowych kursów i warsztatów oraz pozyskiwania ciekawych ofert pracy, praktyk i staży.

2014/2015

W roku akademickim 2014/15 stwierdza się niewielkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu jakości kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach poszczególnych procedur WSZJK zrealizowano większość założonych działań, ostatecznie zgromadzono część dokumentacji oraz sporządzono stosowny raport końcowy. Proponowane działania naprawcze to:

 • przeprowadzenie szkolenia tematycznego nauczycieli akademickich i pracowników administracyjno-technicznych;
 • stworzenie harmonogramów zadań;
 • częstsze spotkania z interesariuszami zewnętrznymi Wydziału;
 • uszczegółowienie zasad przeliczania i zapisu wartości procentowych ocen z zaliczeń i egzaminów;
 • weryfikacja treści niektórych kart przedmiotów pod kątem ich uatrakcyjnienia;
 • powołanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie w ZWKF ankiet dotyczących opinii nauczycieli na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • aktywizacja studenckich kół naukowych oraz nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w regionie w celu organizacji dodatkowych kursów i warsztatów oraz pozyskiwania ciekawych ofert pracy, praktyk i staży;
 • rozpowszechnienie informacji o procedurze potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

O prawidłowości wdrożonych mechanizmów zarządzania jakością kształcenia świadczy wynik oceny programowej na kierunku Wychowanie fizyczne. W Uchwale nr 746/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 września 2015 r. kryterium dotyczące wewnętrznego systemu zapewnienia jakości uzyskało ocenę „w pełni”. Niemniej w Raporcie z wizytacji Zespół Oceniający PKA zwrócił uwagę, że pomimo funkcjonowania w Uczelni WSZJK, konieczne jest jego praktyczne wdrażanie, uwzględniające głównie działania naprawcze oraz celowość wprowadzonych zmian. Zadanie to jest o tyle istotne, że identyczne procedury są realizowane na pozostałych kierunkach studiów, które w niedalekiej przyszłości będą poddane ocenie programowej PKA.