UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 Dział Marketingu i Karier w Poznaniu nie przeprowadzał badań losów absolwentów ZWKF. Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem treści ankiety do specyfiki Wydziału w Gorzowie Wielkopolskim oraz uszczegółowianiem pytań dotyczących programów kształcenia. Ankiety zostaną wysłane do absolwentów na początku 2017 roku.

2014/2015

W czerwcu 2015 r. Dział Marketingu i Karier przesłał wyniki ankietyzacji absolwentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Badaniem objętych zostało 8 absolwentów kierunku Fizjoterapia, 4 absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja oraz 74 osób po kierunku Wychowanie fizyczne.

Pomimo niepełnej reprezentacji, z analizy ankiet absolwentów wynika, że studia spełniły ich oczekiwania, choć 39% deklaruje, że podjęło pracę w zawodzie niezgodnym z ich wykształceniem. Najczęściej wskazywanym powodem tej niezgodności są wyższe zarobki i brak pracy w regionie zamieszkania.

Ankietowani mogli ocenić w skali 1–10 jakość i warunki studiowania, kompetencje nauczycieli, dostępność obiektów, system aktywizacji studenckiej i naukowej. Absolwenci najwyżej ocenili jakość i liczbę godzin zajęć praktycznych oraz kadrę dydaktyczną Wydziału. Wskazali również, że ukończone studia najbardziej cenią za podniesienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętności praktyczne.

Syntetyczne wnioski wynikające z odpowiedzi ankietowanych wskazują jednak na potrzebę wprowadzania kilku zmian. Przede wszystkim na uwagę zasługują niskie oceny studenckiego ruchu naukowego, doradztwa zawodowego, warsztatów i ofert pracy. Absolwenci uważają, że w programie kształcenia należałoby zmniejszyć liczbę godzin przedmiotów humanistycznych (Socjologia, Filozofia) – w ich ocenie niepotrzebnych w życiu zawodowym – na rzecz przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości i organizacji pracy w zawodzie (zwłaszcza związanych z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji). Część ankietowanych wspomniała również o konieczności wprowadzenia szerszej oferty przedmiotów do wyboru i specjalizacji instruktorskich.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że w wyniku uwag powizytacyjnych Zespołu Oceniającego PKA, wprowadzono zmiany w programie kształcenia kierunku Wychowanie fizyczne, dodając przedmioty do wyboru już w początkowych latach studiów. Ponadto, w wyniku wcześniejszych badań opinii studentów i absolwentów, komisja programowa przygotowała projekt nowych specjalizacji instruktorskich, również pod kątem uchwalonego przez Senat AWF praktycznego profilu kształcenia na studiach pierwszego stopnia. Nowe programy zaczęły obowiązywać od roku akademickiego 2015/2016. W odniesieniu zaś do przedmiotów humanistycznych zaleca się weryfikację kart przedmiotów, a także uatrakcyjnienie ich treści i metod kształcenia.