dr hab. Piotr Żurek

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. Piotr Żurek

Studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego ukończył w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim w 1994 r. W tym samym roku rozpoczął również pracę zawodową na Wydziale. Doktorat z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego obronił w 2005 r., zaś stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2016.

W swoim dorobku posiada liczne publikacje naukowe, których tematyka dotyczy róznych aspektów wysiłku fizycznego w dyscyplinach takich jak tenis, kajakarstwo, zapasy, pływanie i piłka wodna. Wyniki jego prac dotyczą głównie oceny przejawiania wybranych zdolności motorycznych, uwarunkowań aktywności fizycznej osób zróżnicowanych pod względem wieku, płci oraz rodzaju aktywności.

W ZWKF w Gorzowie Wlkp. pełnił funkcję Wydziałowego Koordynatora ds. Studiów Zagranicznych (2016-2019). Obecnie kieruje Zakładem Wychowania Fizycznego i Sportu.

.