PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów pierwszego stopnia na kierunku WF (profil praktyczny)