PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia (profil praktyczny)

Ramowy PROGRAM praktyk zawodowych