PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia