UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Dietetyka - I stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

  1. Kierunek studiów – Dietetyka
  2. Forma studiów – studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
  4. Profil kształcenia – profil praktyczny
  5. Liczba semestrów – 6 semestrów
  6. Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 22 ECTS praktyki zawodowej)
  7. Łączna liczba godzin – 3004 (w tym 770 godzin praktyki zawodowej)
  8. Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Semestr 1

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 1

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. BHP
5       0 Z 1.
2. Ochrona własności intelektualnej   5       0 Z 2.
3. Przysposobienie biblioteczne   2       0 Z 3.
4. Naukowa informacja medyczna   2       0 Z 4.
5. Bioetyka     30     2 ZO 5.
6. Technologie informacyjne   5   25   2 ZO 7.
7. Anatomia   15 30     3 ZO 8.
8. Antropologia i antropometria   15 15     2 ZO 9.
8. Biochemia ogólna i żywności   30 30     5 E 10.
9. Biologia   15   15   2 ZO 11.
10. Kwalifikowana pierwsza pomoc   15     30 3 ZO 15.
11. Budowa i obsługa urządzeń gastronomicznych   15 15     2 ZO 18.
12. Chemia żywności   10   20   2 ZO 19.
13. Żywienie człowieka   15   45   4 ZO 37.
14. Język obcy do wyboru: angielski / niemiecki w     45   3 ZO 41.
15. Aktywność ruchowa do wyboru w     15   0 Z 52.
      149 315 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 2

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Fizjologia ogólna 30 30     4 ZO 12.
2. Genetyka   30       2 ZO 13.
3. Analiza i oceny jakości żywności   30   30   4 E 16.
4. Dietetyka rozwojowa   15 30     3 ZO 20.
5. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością   45       3 ZO 27.
6. Statystyka w żywieniu     30     2 ZO 34.
7. Żywienie człowieka   15   45   5 E 36.
8. Język obcy do wyboru: angielski / niemiecki w     45   4 E 41.
9. Aktywność fizyczna do wyboru w     15   0 Z 52.
10. Praktyka wstępna w szpitalu     105 3 ZO 53.
      180 315 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 3

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Psychologia
30       2 ZO 6.
2. Parazytologia   15 30     3 ZO 14.
3. Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia   30       2 ZO 17.
4. Dietetyka rozwojowa   15 30     3 ZO 20.
5. Podstawy patologii   45       3 ZO 23.
6. Kliniczny zarys chorób   30   30   5 E 26.
7. Mikrobiologia ogólna i żywności   30     30 5 E 28.
8. Podstawy epidemiologii   15       1 ZO 30.
9. Przedmiot do wyboru: Filozofia w 30           2  ZO  40.
Przedmiot do wyboru: Deontologia
10. Wykład monograficzny do wyboru w 30       2 ZO 48.
11. Aktywność fizyczna do wyboru  w        15    0  Z  52.
12. Praktyka - Technologia potraw     70 2 ZO 55.
      270 205 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 4

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Dietytyka rozwojowa       30   2 E 20.
2. Postępowanie dietetyczne w chorobach dietozależnych   15   45   5 E 31.
3. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo   30    60   7 E 35.
4. Przedmiot do wyboru: Statystyka w 10 20     2 ZO 42.
Przedmiot do wyboru: Metody statystyczne w medycynie
5. Przedmiot do wyboru: Pedagogika zdrowia w 15 15     2 ZO 43.
Przedmiot do wyboru: Socjologia zdrowia
6. Przedmiot do wyboru: Poradnictwo dietetyczne w 15 30     3 ZO 44.
Przedmiot do wyboru: Żywienie wybranych grup ludności
7. Wykład monograficzny do wyboru w 30       2 ZO 49.
8. Aktywność ruchowa do wyboru w     15   0 Z 52.
9. Praktyka w dziale żywienia i poradni dietetycznej     140 4 ZO 54.
10. Praktyka w szpitalu dziecięcym     105 3 ZO 56.
      115 460 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

Semestr 5

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 5

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Dietetyka kliniczna        30   2 ZO 21.
2. Epidemiologia chorób dietozależnych   30       2 ZO 22.
3. Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności   15     30  2 ZO 24.
4. Przetwórstwo żywności   30   15    3 ZO 33.
5. Proseminarium dyplomowe     30     4 Z 38.
6. Moduł do wyboru: Organizacja działalności gospodarczej w  15 30     4 ZO 39.
Moduł do wyboru: Żywienie w sporcie
7. Przedmiot do wyboru: Żywność funkcjonalna i wygodna w  15 15     2 ZO 45.
Przedmiot do wyboru: Metody statystyczne w medycynie
8. Przedmiot do wyboru: Psychodietetyka w 15 30     3 ZO 46.
Przedmiot do wyboru: Nowa żywność na przekroju życia
9. Wykład monograficzny do wyboru w 30       2 ZO 50.
10. Praktyka w szpitalu osób dorosłych     105 3 ZO 57.
11. Praktyka w Poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych     105 3 ZO 58.
      150 405 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

Semestr 6

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 6

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych  10      20 2 ZO 25.
2. Podstawy edukacji żywieniowej   10 40     4 E 29.
3. Podstawy zdrowia publicznego   20       1 ZO 32.
4. Żywienie poza i dojelitowe   10   20   2 ZO 37.
5. Proseminarium dyplomowe       30   7 E 38.
8. Moduł do wyboru: Organizacja działalności gospodarczej w   80     6 E 39.
Moduł do wyboru: Żywienie w sporcie
9. Przedmiot do wyboru: Kinezygerentoprofilaktyka w 10 20     2 ZO 47.
Przedmiot do wyboru: Trening zdrowotny
10. Wykład monograficzny do wyboru w 30       2 ZO 51.
11. Praktyka w Domu Opieki Społecznej     70 2 ZO 59.
12. Praktyka dotycząca modułu do wyboru: Organizacja działalności gospodarczej w małej firmie w   70 2 ZO 60.
Praktyka dotycząca modułu do wyboru: Praktyka w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
      90 350 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów pierwszego stopnia kierunku Dietetyka (profil praktyczny)