PLAN STUDIÓW – specjalność nauczycielska z modułem instruktorskim z edukacją zdrowotną

PLAN STUDIÓW – specjalność nauczycielsko-trenerska

PLAN STUDIÓW – specjalność nauczycielska z modułem trener personalny

PROGRAM KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne