PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów pierwszego stopnia na kierunku WF (profil praktyczny)