PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów pierwszego stopnia kierunku Dietetyka (profil praktyczny)