UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Dietetyka - I stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

  1. Kierunek studiów – Dietetyka
  2. Forma studiów – studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
  4. Profil kształcenia – profil praktyczny
  5. Liczba semestrów – 6 semestrów
  6. Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 22 ECTS praktyki zawodowej)
  7. Łączna liczba godzin – 3004 (w tym 770 godzin praktyki zawodowej)

Semestr 1

Rok akademicki 2016/2017, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. BHP
5       0 Z 1.
2. Ochrona własności intelektualnej   5       0 Z 2.
3. Przysposobienie biblioteczne   2       0 Z 3.
4. Naukowa informacja medyczna   2       0 Z 4.
5. Technologie informacyjne   10   20   2 ZO 7.
6. Anatomia   15 30     3 ZO 8.
7. Antropologia i antropometria   15 15     2 ZO 9.
8. Biochemia ogólna i żywności   30 30     5 E 10.
9. Biologia   15   15   2 ZO 11.
10. Kwalifikowana pierwsza pomoc   15     30 3 ZO 15.
11. Budowa i obsługa urządzeń gastronomicznych   15 15     2 ZO 19.
12. Chemia żywności   10   20   2 ZO 20.
13. Żywienie człowieka   15   45   4 ZO 38.
14. Język obcy do wyboru: angielski / niemiecki w     45   4 ZO 43.
15. Aktywność ruchowa do wyboru: Koszykówka w     30   1 ZO 52.
Aktywność ruchowa do wyboru: Sporty walki
      154 295 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2016/2017, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Fizjologia ogólna 30 30     4,5 ZO 12.
2. Genetyka   30       2 ZO 13.
3. Analiza i oceny jakości żywności   30   30   4,5 E 16.
4. Dietetyka pediatryczna   30 30     4,5 E 21.
5. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością   45       2,5 ZO 29.
6. Żywienie człowieka   15   45   4 E 38.
7. Język obcy do wyboru: angielski / niemiecki w     45   4 E 43.
8. Aktywność ruchowa do wyboru: Piłka nożna w     30   1 ZO 53.
Aktywność ruchowa do wyboru: Nordic Walking
9. Praktyka wstępna w szpitalu     105 3 ZO 56.
      180 315 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Psychologia
30       2 ZO 6.
2. Parazytologia   15 30     3 ZO 14.
3. Fizjologia i patologia wieku podeszłego   30       2 ZO 24.
4. Kliniczny zarys chorób   30   30   5 E 28.
5. Podstawy epidemiologii   15       1 ZO 32.
6. Statystyka w żywieniu       30   2 ZO 36.
7. Przedmiot do wyboru: Filozofia w 30            ZO  42.
Przedmiot do wyboru: Deontologia
8. Przedmiot do wyboru: Poradnictwo żywieniowe  w  15     30      ZO  46.
Przedmiot do wyboru: Psychodietetyka
9. Wykład monograficzny do wyboru: Rola rodziny w żywieniu w 30       2 ZO 48.
10. Aktywność fizyczna do wyboru: Gry sportowe  w        30      ZO  54.
Aktywność fizyczna do wyboru: Lekkoatletyka
11. Praktyka - Technologia potraw     70   2 ZO 58.
      195 220 25    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Planowanie kariery zawodowej   30     2 Z 5.
2. Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia   30       2 ZO 17.
3. Żywienie osób starszych   15   45   4,5 E 27.
4. Mikrobiologia ogólna i żywności   30     30 5 E 30.
5. Postępowanie dietetyczne w chorobach dietozależnych   15   45   4,5 E 33.
6. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo   30    60   7 E 37.
7. Wykład monograficzny do wyboru   30       2 ZO 49.
8. Aktywność ruchowa do wyboru: Gry sportowe w     30   1 ZO 55.
Aktywność ruchowa do wyboru: Lekkoatletyka
9. Praktyka w dziale żywienia i poradni dietetycznej     140 4 ZO 57.
10. Praktyka w szpitalu dziecięcym     105 3 ZO 59.
      150 485 35    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

Semestr 5

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 5

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Organizacja pracy 30       1,5 Z 18.
2. Elementy patofizjologii klinicznej   30       1,5 ZO 22.
3. Epidemiologia chorób dietozależnych   30       1,5 ZO 23.
4. Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności   15     30  2 ZO 25.
5. Przetwórstwo żywności   30   15    2,5 ZO 35.
6. Proseminarium dyplomowe     30     4 Z 40.
8. Moduł do wyboru: Organizacja działalności gospodarczej w  15 30     4 ZO 41.
Moduł do wyboru: Żywienie w sporcie
9. Przedmiot do wyboru: Statystyka  w  10 20     2,5 ZO 44.
Przedmiot do wyboru: Metody statystyczne w medycynie
10. Przedmiot do wyboru: Pedagogika zdrowia  w 15 15     2,5 ZO 45.
Przedmiot do wyboru: Socjologia zdrowia
 11. Wykład monograficzny do wyboru  w 30       2 ZO 50.
12. Praktyka w szpitalu osób dorosłych     105 3 ZO 60.
13. Praktyka w Poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych     105 3 ZO 61.
      205 350 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

Semestr 6

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 6

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych        30 2 ZO 26.
2. Teoria i metodyka edukacji żywieniowej   15 45     5 E 31.
3. Podstawy zdrowia publicznego   15       1 ZO 34.
4. Żywienie poza i dojelitowe   15   15    2 ZO 39.
5. Proseminarium dyplomowe   30       6 E 40.
8. Moduł do wyboru: Organizacja działalności gospodarczej w   75     6 E 41.
Moduł do wyboru: Żywienie w sporcie
9. Przedmiot do wyboru: Kinezygerentoprofilaktyka w 15 15     2 ZO 47.
Przedmiot do wyboru: Trening zdrowotny
10. Wykład monograficzny do wyboru w 30       2 ZO 51.
11. Praktyka w Domu Opieki Społecznej     70 2 ZO 62.
12. Praktyka dotycząca modułu do wyboru: Organizacja działalności gospodarczej w małej firmie w   70 2 ZO 63.
Praktyka dotycząca modułu do wyboru: Praktyka w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich 64.
      120 320 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów pierwszego stopnia kierunku Dietetyka (profil praktyczny)