PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów pierwszego stopnia na kierunku WF (profil praktyczny)