PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów pierwszego stopnia kierunku Fizjoterapia (profil praktyczny)