PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów pierwszego stopnia na kierunku WF (profil ogólnoakademicki)