UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Granty

Realizacja projektu naukowego pt. Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania "Siary idealnej" dla cieląt i "Siary suplement" diety dla ludzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oś priorytetowa 1 "Gospodarka i innowacje" (RPLB.01.01.00-08-0062/16-00). Projekt jest realizowany w ramach współpracy z firmą Agrapak sp. z o.o. Całkowita wartość projektu wynosi 7 423 262,54 zł, przy czym 4 844 375,75 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.12.2018

Kierownik projektu: dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn, prof. AWF


Realizowany projekt naukowy MNiSzW - ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO III EDYCJA pt. Analiza wpływu wybranych suplementów roślinnych na układ immunologiczny u wysokokwalifikowanych wioślarzy. Termin realizacji: od 14-04-2015 do 13-10-2017

Kierownik projektu: dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn, prof. AWF


Projekt konstrukcji trenażera inercyjnego pt. Cyklotren - Badania, opracowanie technologii, budowa prototypów inercyjnych aparatów treningowo rehabilitacyjnych oraz wytworzenie nowatorskiego modelu zdalnego treningu personalnego, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 PRIORYTET II LRPO (RPLB.02.04.00 Działanie 2.4) realizowanego przez spółkę Inerion (m.in. pracownicy Zakładu Nauk Fizjologicznych ZWKF w Gorzowie Wlkp.).


Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2011/01/N/NZ7/05282 z dnia 13.10.2011 r. o realizację i finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora.

Temat projektu: Rola tlenku azotu w adaptacji mięśni szkieletowych do wysiłku fizycznego

Kierownik projektu: mgr Anna Bożena Kasperska


Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0031/RS1/2011/51 z dnia 06.12.2011 r. o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Rozwój Sportu Akademickiego”.

Temat projektu: Optymalizacja szkolenia sportowego zawodników zaplecza reprezentacji olimpijskiej w sportach indywidualnych – stworzenie efektywnego systemu treningu i selekcji

Kierownik projektu: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz


Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0105/B/PO1/2010/39 z dnia 04.08.2010 r. o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego habilitacyjnego pt. Topografia i domóżdżkowe dywergencje aksnów neuronów ośrodków pnia mózgu uczestniczących w procesach koordynacji ruchowej

Kierownik projektu: dr Leszek Andrzej Zguczyński


Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego N R12 0040 06 o przyznaniu środków
finansowych na realizację projektu rozwojowego pt. Preparaty naturalnych dipeptydów z surowców mięsnych o działaniu przeciwutleniającym i ich zastosowanie w żywności i suplementach diety.

Instytucja realizująca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\Wydział Nauk o Żywności

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć
Wykonawca: dr Agnieszka Zembroń-Łacny


Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 1385/B/P/1/2009/37 z dnia 30.07.2009 roku o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego własnego pt: Motoryczne oraz społeczne i pedagogiczne uwarunkowania wyniku sportowego w kajakarstwie jako podstawa do indywidualizacji oraz optymalizacji procesu treningowego. Nr rejestracyjny wniosku N N404 138537.

Kierownik projektu badawczego: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Rynkiewicz
Wykonawcy: dr hab. Jacek Lewandowski, dr Maria Nowak, mgr Mateusz Rynkiewicz, mgr inż. Emilian Duda


Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego promotorskiego pt: Asymetria techniki wiosłowania, jej wybrane uwarunkowania i zmienność u wysoko zaawansowanych zawodników kajakarstwa. Nr rejestracyjny wniosku N N404 515738.

Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
Wykonawca: mgr Mateusz Rynkiewicz


Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N404 197637 pt. Zróżnicowania unerwienia motorycznego i struktury mięsni szkieletowych kończyn tylnych samców i samic. Termin realizacji: 2009 - 2012

Kierownik projektu: dr hab. prof. AWF Dorota Bukowska (AWF Poznań)
Wykonawca: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska


Decyzja Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 04.04.2008 r. o przyznanie środków finansowych na realizację zadania nr 1.R.16 pt.: Fizjologiczny model oceny obciążeń statystycznych występujących u osób niepełnosprawnych w warunkach pracy zawodowej.

Kierownik projektu badawczego: prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Adach


Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Możliwości zastosowania wybranych suplementów roślinnych w profilaktyce stanów zapalnych u zawodników poddanych intensywnym wysiłkom fizycznym.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska-Szcześniak (AWF Poznań)
Wykonawca: dr Anna Skarpańska-Stejnborn


Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N404 155534 pt. Wyjaśnienie współzależności pomiędzy tiulowym statusem redoks a odpowiedzią immunologiczną w warunkach stresu oksydacyjnego indukowanego wysiłkiem fizycznym.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Zembroń-Łacny


Grant finansowany przez PGNiG umowa z dn. 18.05.2005 pt. Lichenoindykacyjna ocena oddziaływania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na przyrodę ożywioną środkowej części Puszczy Noteckiej.

Kierownik projektu: dr hab. Ludwik Lipnicki, prof. AWF